Florence podporuje  
Zpět na přehled aktualit

Aktuality

EQUANU - Equality in societal and professional recognition of nurses (Rovnost ve společenském a profesním postavení sester)

Datum: 2. 4. 2024
EQUANU - Equality in societal and professional recognition of nurses  (Rovnost ve společenském a profesním postavení sester)

Sběr dat je prováděn opakovaně (jednou ročně po dobu 9ti let) za pomoci elektronických dotazníků, přičemž pro potřeby projektu byly vytvořeny dva základní typy, jeden určený sestrám, druhy široké veřejnosti. Prosíme o sdílení těchto nástrojů, přičemž dle Vašich možností a uvážení je možné sdílet obě varianty nebo pouze jednu (jen dotazník určený sestrám NEBO jen dotazník pro laickou veřejnost). Vyplnění každého z dotazníků vyžaduje časovou dotaci cca 15 minut a účast je dobrovolná

Vážená kolegyně / Vážený kolego,

dovolujeme si Vás touto cestou pozvat k participaci na projektu EQUANU - Equality in societal and professional recognition of nurses (Rovnost ve společenském a profesním postavení sester) formou vyplnění online dotazníku. Projekt se zabývá analýzou a mezinárodním srovnáním společenského a profesního postavení sester v Evropských zemích v průběhu několika po sobě následujících let (2022–2032). Podrobnější informace o projektu naleznete zde.


Podmínky účasti:

Cílovou populací projektu jsou

  • sestry (všeobecné/dětské/praktické) pracující na území České republiky
  •  všichni občané České republiky starší 18 let.
     

Obě skupiny se mohou zúčastnit formou vyplnění elektronického dotazníku. Zodpovězení vyžaduje v obou případech časovou dotaci přibližně 15 minut. V obou případech neexistují žádné správné nebo nesprávné odpovědi. Zajímají nás pouze názory na činnosti a profesi sester.

Sběr dat bude v letošním roce probíhat v období od 15. 3. do 30. 6. 2024.


U sester je v letošním roce průzkum cílen také specificky na prvky klinického uvažování a ošetřovatelskou diagnostiku (úroveň kompetencí / příležitost profesního růstu / dostupné odborné vedení a supervize / důvěra ostatních / vlastní samostatnost). Dotazník určený PRO SESTRY je možné nalézt ZDE nebo na následujícím odkazu: <https://uantwerpen.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_0riTdPZDW4Uwvoa>.


Benefity:

Předpokládáme, že výstupy projektu přispějí k formulaci doporučení, která by v budoucnu vedla k jednotnější představě o profesní roli sester v Evropském prostředí, což by zároveň (mimo jiné) mohlo podpořit a usnadnit jejich mobilitu na evropském pracovním trhu. Jakýkoli přímý osobní prospěch za účast na tomto projektu však není možné garantovat.


Ochrana soukromí:

Dotazník je anonymní a informace o účastí respondentů v projektu jsou považovány za přísně důvěrné. Data jsou ukládána na zabezpečená uložiště (jejich správcem je University of Antwerp, Belgie) a přístup k nim má pouze výzkumný tým. Respondenty není a nebude možné identifikovat jménem ani jakýmkoli jiným způsobem v záznamech, výsledcích nebo publikacích souvisejících s projektem. Znění informovaného souhlasu naleznete zde.


Etické schválení:

Projekt byl na mezinárodní úrovni byl schválen Etickou komisí University of Antwerp (referenční číslo – BUN B3002022000104) a v rámci České republiky pak Etickou komisí Masarykovy univerzity (referenční číslo 2/2023).


V případě dalších dotazů k projektu využijte následujících kontaktů:

  • Mgr. Jana Heczková, Ph.D. (NuPhaC.cz@gmail.com),
  • Mgr. Dana Dolanová, Ph.D. (dana.dolanova@med.muni.cz, +420 775 439 158).

 

Předem velmi děkuji za rozhodnutí k vyplnění dotazníku a zejména jeho další šíření mezi kolegy a známé.

Mimo populaci sester je možné šířit také odkaz určený pro vyplnění dotazníku širokou veřejností. Dotazník určený PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST je možné nalézt ZDE nebo na následujícím odkazu <https://uantwerpen.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_cuO02mVOKvU0CHk>.

 

S úctou,

prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.
Přednostka Ústavu zdravotnických věd,
Proděkanka pro nelékařské studijní programy a informační technologie,
Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno

 
  • tisk
  • předplatit si