COVID-19
Florence podporuje  
Zpět na přehled aktualit

Novinky našich partnerů

22. výroční zasedání Evropského poradního panelu pro dekubity

Datum: 25. 3. 2022
22. výroční zasedání Evropského poradního panelu pro dekubity

EPUAP 2022, 14. – 16. září 2022, Praha, Česká republika

Hlavní událost v Evropě o prevenci a léčbě dekubitů

 

Inovace a pokyny ke zlepšení výsledků pacientů: cesta ke společnému cestování ve světle nových výzev!

Hlavní témata:

 • Etiologie dekubitů a včasná detekce poškození kůže a subdermálních uzlin

 • Jaké jsou nedávné inovace a pokročilé intervence v prevenci dekubitů?

 • Proč jsou dekubity spojeny s kvalitou péče a bezpečností pacientů?

 • Dekubity v prostředích specializované péče a populacích

 • Prevence a léčba dekubitů u jedinců s dlouhodobým zdravotním stavem

 • Cesta k pokynům: jak vytvářet, shrnout a implementovat důvěryhodné pokyny pro zdravotní péči založené na důkazech?

 • Prevence dekubitů v celém kontinuu péče – výzvy, kterým čelí komunita

 • Jak integrovat zaměření na člověka do tvorby politik a praxe?

 • Jaké jsou účinné strategie pro pacienty, neformální pečovatele a neprofesionální vzdělávání v oblasti dekubitů?

 • Jak může elektronické zdravotnictví a data velkého objemu hrát roli v prevenci a léčbě dekubitů?

 • Inovace a pokročilé intervence v léčbě dekubitů

 

 

Více informací: https://epuap2022.org/

 

 
 • tisk
 • předplatit si