COVID-19
Florence podporuje  
Zpět na přehled aktualit

Novinky našich partnerů

Kontaktní centrum – cizinci

Datum: 4. 2. 2021
Kontaktní centrum – cizinci

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně (NCO NZO) bylo Ministerstvem zdravotnictví pověřeno zřídit pracoviště Kontaktní centrum – cizinci.

 
Je určeno k informativní pomoci všem zdravotnickým pracovníkům: všeobecným a praktickým sestrám, porodním asistentkám, zdravotním laborantům, fyzioterapeutům a dalším nelékařským zdravotnickým pracovníkům, ale i lékařům, zubním lékařům a farmaceutům ze států mimo Evropskou unii, kteří se ucházejí o práci ve zdravotnictví v České republice.
 
Hlavním důvodem vzniku Kontaktního centra – cizinci byla snaha centrálně nabídnout informace o imigrační problematice zdravotnických pracovníků – nelékařských i lékařských povolání – z informačních zdrojů Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva vnitra a Ministerstva zahraničních věcí nejen pro uchazeče o práci ve zdravotnictví v České republice ze zemí třetího světa, ale i pro poskytovatele zdravotnických služeb v České republice. Formou PDF dokumentů je zájemci o informace uceleně nabídnut postup, jak celou problematiku co nejrychleji a co nejefektivněji vyřídit z pozice uchazeče o práci či zaměstnavatele, který práci nabízí.
 
Přehledně jsou zpracovány postupy k efektivnímu vyřízení všech dokladů potřebných k výkonu zdravotnického povolání (k výkonu odborné praxe na dobu určitou nebo uznání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání). Informace jsou prezentovány jak v českém jazyce, tak i v cizojazyčných mutacích (anglický, ruský, ukrajinský, vietnamský jazyk).
 
Uchazeči i zaměstnavatelé se mohou na portál www.nconzo.cz/cs/kontaktni-centrum-cizinci obracet s dotazy v oblasti uznávání dosaženého vzdělání (nostrifikace), aprobačních zkoušek, cen za všechny stupně administrativního procesu, vyřízení potřebných náležitostí a dokumentů pro získávání pracovního víza, získání povolení k výkonu odborné praxe na dobu určitou nebo uznání odborné způsobilosti. Současně je uveden přehled poskytovatelů zdravotních služeb, kteří poptávají nelékařské zdravotnické pracovníky.
 
Na webových stránkách NCO NZO (www.nconzo.cz/cs/kontaktni-centrum-cizinci) vyhledá v menu zájemce o informace v imigrační problematice políčko Činnosti organizace, po kliku se otevře nabídka menu a vyhledá Kontaktní centrum – cizinci. Po kliku na zmíněné pole vstoupí zájemce na úvodní stránku, kde jsou obecné informace pro nelékařské i lékařské obory. Dvě zelená políčka poté vyznačují rozdělení pro zájemce, zda vyhledává informace pro lékaře a farmaceuty či nelékařská povolání.
 
Na níže umístěných obrázcích je náhled na kroky při práci v sekci Kontaktního centra – cizinci, kde je vidět rozdělení informací pro zájemce o práci ve zdravotnictví v České republice typu zdravotnických nelékařských oborů a lékařských oborů. Po kliknutí na vybrané pole se uchazeč dostane k informacím a postupům vybraného typu zaměstnání.
 
PhDr. Mgr. Michaela Hofštetrová Knotková
náměstkyně úseku regulace nelékařských povolání, NCO NZO Brno
 
RNDr. et PhDr. Jan Huták
referent kontaktního centra NCO NZO
email: hutak@nconzo.cz

 

Foto: NCO CZO, Brno

 
 
 
  • tisk
  • předplatit si