COVID-19
Florence podporuje  
Zpět na přehled aktualit

Novinky našich partnerů

Péče o duchovní potřeby nemocných v ošetřovatelské praxi

Datum: 20. 1. 2022
Péče o duchovní potřeby nemocných v ošetřovatelské praxi

Přibývající vědecké důkazy potvrzují, že spiritualita a náboženství mají prospěšný účinek na zdraví člověka.
 

Péče o duchovní potřeby nemocných v ošetřovatelské praxi

Sováriová Soósová Mária

 

Proto je velmi důležité, abychom k spirituálním a náboženským potřebám jednotlivců ve zdravotnické praxi přistupovali velmi opatrně, s příslušnými znalostmi, citlivostí a péčí.

Holistická, na pacienta orientovaná péče, by měla zahrnovat i péči o duchovní dimenzi. Měla by být založena na vědeckých důkazech, na základních znalostech o spiritualitě, religiozitě, jejím kladném i záporném vlivu na zdraví, založená na schopnostech potřebných pro posuzování, klinickém rozhodování a řešení problémů během poskytování každodenní péče.

Cílem monografie je komplexní a systematické zpracování problematiky spirituality a religiozity – od vymezení teoretických východisek přes interpretaci výsledků vědeckého výzkumu k implikacím v klinické praxi.

V monografii jsou vymezeny pojmy související s náboženstvím a spiritualitou, popsané spirituální a religiózní zážitky, vybrané měřící nástroje používané v klinickém výzkumu, věkové zvláštnosti spirituality a religiozity a zdůvodněné specifické intervence zaměřené na uspokojování spirituálních a religiózních potřeb pacientů v každodenní klinické praxi.

Vědecká monografie je primárně určena odborné komunitě z různých vědních oblastí (ošetřovatelství, medicíny, psychologie zdraví), které se zabývají psycho-sociálními a spirituálními aspekty zdraví a nemoci, včetně poskytování péče.

144 stran, 279 Kč, ISBN: 978-80-271-3242-3, vydáno 2022

https://www.grada.cz/pece-o-duchovni-potreby-nemocnych-v-osetrovatelske-12512/

 

 
  • tisk
  • předplatit si