COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 10 / 2009

Modernizace a financování vzdělávání lékařů i nelékařských profesí

Datum: 5. 10. 2009
Autor: TZ MZ ČR

Ministerstvo zdravotnictví podle vlastního vyjádření razantně reaguje na nedostatek zdravotníků transformací specializačního vzdělávání lékařů i nelékařského personálu. Pro následující rok se podařilo zajistit finanční prostředky na specializační vzdělávání pro 2700 zdravotníků. Pro následující tři roky je zajištěno finanční krytí na celoživotní vzdělávání pro 45 000 zdravotníků. Tato opatření povedou k větší motivaci zdravotníků pracovat v českém zdravotnictví a měla by stabilizovat situaci s nedostatkem pracovníků a jejich finančním ohodnocením.

Klíčovou změnou má být přehodnocení celé filozofie vzdělávání. „Po ukončení studia si lékař vybere jeden ze základních oborů, a po dvou letech tak bude moci vykonávat některé činnosti samostatně. Po získání atestace se bude moci rozhodnout pro další specializaci v některém z nástavbových oborů,“ vysvětlila ministryně zdravotnictví Dana Jurásková s tím, že se tak výrazně zvýší motivace pro mladé lékaře i jejich prestiž.

V rámci operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost podpoří podle prvního náměstka Marka Šnajdra ministerstvo zdravotnictví celoživotní vzdělávání lékařů i nelékařského personálu částkou 950 miliónů korun z Evropských strukturálních fondů a dalších 500 miliónů korun ze státního rozpočtu na specializační vzdělávání. Tyto kroky mají vést k prohlubování kvalifikace a kompetencí zdravotnických pracovníků. Ministerstvo zdravotnictví na základě dotačního programu zafinancuje rezidenční místa pro lékaře i nelékařská povolání. Některé obory budou dotovány zcela, některé pouze částečně. Plně budou podporovány především ty, kde je v současné době velký nedostatek lékařů, například ARO, patologie, praktičtí lékaři pro dospělé a pro děti a dorost, neurologie, dermatovenerologie, radiologie a zobrazovací metody. Plnou podporu získají také některé obory nelékařské, například ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči, perioperační sestra, ošetřovatelská péče v pediatrii, ošetřovatelská péče o duševní zdraví, fyzioterapie, klinická psychologie a klinická logopedie.

(Podle tiskové zprávy MZ ČR z 30. 6. 2009)

 
  • tisk
  • předplatit si