COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 10 / 2010

Platy a registrace, hity letošního léta

Datum: 5. 10. 2010
Autor: Jarmila Škubová

Léto, které pomalu dohaslo, nám letos sice nadělilo hodně hub, ale málo okurek. Nevím, jak kdo, ale sestry shodně s ostatními statisíci státních zaměstnanců rozhodně okurkovou sezónu neměly. Čekají je totiž dvě marginální změny, snížení platových tarifů a novela – takzvaná malá – zákona č. 96/2004 Sb., která, bude-li přijata parlamentem, změní podmínky získání a obnovení profesní způsobilosti a přinese ještě další změny.

Ostře sledované tabulky

Změnu platových tarifů očekávají všichni zdravotníci se znepokojením, které je dle ministra zdravotnictví Leoše Hegera pochopitelné. Podle analýz, které si dal udělat na základě statistik (ÚZIS a další), mohou být zdravotníci ze zařízení státní sféry nespokojeni se svým odměňováním. Probíhala a probíhají mnohá jednání, při nichž odborové hnutí návrhy „redukčních“ tabulek z ministerstva práce a sociálních věcí jednoznačně odmítlo, s tím, že by ve svých důsledcích vedly k nenapravitelným změnám ve zdravotnictví s dopadem na pacienty a na osobní osudy jednotlivých zdravotníků (odchody do zahraničí, odchody mimo zdravotnictví apod.). I na ministru zdravotnictví bylo vidět, že ve vládě bude dělat vše pro to, aby se úsporná opatření co nejméně dotkla peněženek zdravotníků. Nakonec však připomněl, že platová úroveň se dnes odvíjí zejména od schopnosti zdravotnických zařízení udržovat vyrovnané hospodaření, nikoliv od minimálních tabulkových platů.

V tuto chvíli je nejnovější zprávou úspěšné jednání ministra Hegera, jehož výsledky oznámil na poradě ekonomických ministrů 9. září, a to, že se mu podařilo získat příslib premiéra Petra Nečase a ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka, že „pro zdravotnictví bude vytvořena zvláštní tabulka, kde dopady deseti-procentního snížení budou rozpuštěny mezi platové třídy a platové stupně tak, aby změny, které mají umožnit flexibilnější odměňování pracovníků, vycházely citlivěji z požadavků odborů a umožnily spravedlivěji odměňovat zdravotnické pracovníky s výraznějším ohledem na vzdělání, pracovní zátěž a výkonnost jednotlivých kategorií zaměstnanců i jejich individuální schopnosti“. O struktuře nové platové tabulky dál bude jednat jak se zástupci odborů, tak se zástupci zaměstnavatelů.

Až vyjde tento časopis, budeme všichni moudřejší. V této chvíli je dobrým signálem, že na reálném zhodnocení platových podmínek zdravotníků státní sféry mají zájem všichni zúčastnění: zdravotníci, jejich odbory, zaměstnavatelé a také ministerstvo zdravotnictví. Zdá se, že se prosadila snaha očekávaný desetimiliardový propad zdravotnických rozpočtů řešit více cestou celkového zvýšení efektivity zdravotnictví.

Prodloužení registračního období a další změny

Na tiskové konferenci s prezidentkou ČAS Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D., MBA, a poslancem za ODS Bc. Markem Šnajdrem, která proběhla 10. září, byla prostřednictvím přítomných médií informována veřejnost o konkrétní náplni návrhu tzv. malé novely zákona č. 96/2004 Sb. Prezentaci sdělení prezidentky ČAS většina členek ČAS už asi objevila na webových stránkách ČAS – www.cnna.cz.

Z mého hlediska největší změnou obsaženou v návrhu novely je prodloužení registračního období ze šesti na deset let. Návrh vzešel ze zjištění, že stávající registr není kapacitně ani ekonomicky schopen obnovit po šesti letech registraci šedesáti tisícům zdravotníků nelékařů. Na můj dotaz za Florence, zda obsahem novely je i konkrétní podoba nového kreditního systému a dalších změn souvisejících s prodloužením registračního období, sdělil poslanec Šnajdr, že nikoli. Nyní je podle něj velmi důležitá rychlost a schválení novely, konkrétní změny pak budou úkolem dalších měsíců.

Další změny obsažené v návrhu novely

Novela bude umožňovat vykonávat některé dílčí činnosti ještě před získáním specializované způsobilosti, ponechává studium všeobecných sester na vyšších odborných školách, umožní zdravotnickému záchranáři pracovat na lůžkových částech intenzivní péče či ARO, zjednoduší celý proces registrace, ruší všechny obory sanitáře a ponechává pouze obor všeobecný sanitář a konečně snižuje správní poplatek za vydání nebo prodloužení registrace z 500 Kč na 100 Kč.

Slyšeli jsme, že novela zákona má širokou podporu odborné veřejnosti a že úspěšně prošla v minulém volebním období celým legislativním procesem. Stalo se však, že ji minulá poslanecká sněmovna nestihla projednat ve třetím čtení, čímž podle legislativních pravidel musí její projednání začít od počátku.

„Novela jednoznačně povede ke stabilizaci zdravotnického personálu, omezí odchody zdravotníků a zvýší mobilitu v rámci zdravotnického systému,“ řekla na konferenci Dana Jurásková. „Na tuto novelu, kterou jsme připravili ještě na ministerstvu zdravotnictví, netrpělivě čeká významná část naší odborné zdravotnické veřejnosti. Předložení formou poslanecké iniciativy je nejrychlejší cesta, jak ji prosadit, a proto jsem se jí rád ujal,“ uzavřel místopředseda zdravotního výboru sněmovny Marek Šnajdr.

Text Jarmila Škubová 

Foto archiv

 
  • tisk
  • předplatit si