COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 2 / 2012

Klient v systému zdravotně-sociální péče

Datum: 6. 2. 2012
Autor: vw

Velmi záslužné téma, a v dnešní době zvláště, zvolila koncem loňského roku pedagogická sekce ČAS pro svou konferenci. Ve spolupráci s Asociací ředitelů zdravotnických škol a pražskou VOŠ zdravotnickou a SZŠ, 5. května, v listopadu uspořádala celodenní konferenci s názvem Klient v systému zdravotně-sociální péče.

Jaká témata nyní hýbou pedagogickou obcí? Ve středu zájmu je legislativa – na konferenci zazněly příspěvky rea­gující na novelu zákona č. 96/2004 Sb., na její části, které se dotýkají uplatnění pracovníků ve sféře zdravotně-­sociál­ní péče a přípravy na toto zaměstnání. Přítomní se dále zabývali aktivitami Asociace ředitelů zdravotnických škol, analýzou činností zdravotně­-sociální­ho pracovníka, informacemi o činnos­ti žáků na odborných praxích středních škol se zdravotně­-sociálním zaměře­ním. Další z příspěvků byly věnovány specifikům péče o klienta s psychiat­rickou diagnózou, demencí a součas­ným trendům péče o seniory v poby­tových zařízeních.

Foto ze křtu nové učebnice

Nová knížka

Součástí konference byl křest nové učebnice pro obor sociální činnost: Psychologie 1. autorky Ilony Kopecké, kterou vydalo nakladatelství Grada Pu­blishing, a. s. Publikaci slavnostně po­křtila prezidentka ČAS Mgr. Dana Ju­rásková, Ph.D., MBA, a prezident Aso­ciace ředitelů SZŠ a VOŠZ ČR Mgr. Karel Štix.

vw

 
  • tisk
  • předplatit si