COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 10 / 2013

Dustojný a kvalitní život pro seniory s demencí

Datum: 7. 10. 2013
Autor: Linet spol. s r. o.

Stárnutí populace a zvyšující se počet seniorů s Alzheimerovou nemocí vyžaduje nové přístupy v péči, ale klade i nové nároky na personál i vybavení v zařízeních sociální péče. Společnost LINET se problematice potřeb seniorů věnuje systematicky řadu let. Výsledkem je koncept Memoriana – návrh speciálního interiéru určeného zejména seniorům s Alzheimerovou chorobou. Kromě toho jako novinku poskytuje v rámci svého školicího centra LINET Scholaris odborný kurz věnovaný problematice seniorů s demencí.

 
  • tisk
  • předplatit si