COVID-19
Florence podporuje  
Zpět na detail čísla

Číslo 12 / 2013

Vyjednávání o mzdě

Datum: 2. 12. 2013
Autor: Mgr. Radka Lankašová

Součástí pohovoru je diskuze o mzdě a zaměstnaneckých výhodách. V zásadě existuje několik typů pozic a několik situací – lékaři, sestry a další zdravotnický personál. U pozic specialistů se dá vyjednávat o mzdě v rámci rozmezí mzdové struktury. Šířka pásma mezd pro konkrétní pozice je rozdílná mezi pozicemi i mezi firmami. Doporučujeme zeptat se, jak vypadá výhled platového růstu po zapracování, po roce, po dvou letech a jaké jsou mimofinanční výhody. Vyjádřete si tyto výhody v penězích a porovnávejte až celkovou částku.

Jak vyjednávat?

Pro vyjednávání je nejdůležitější získat si informace o tom, jak se pohybují platy na pozici, na které pracujete. Zeptejte se kamarádů, analyzujte inzeráty, zeptejte se v personálních agenturách, podívejte se na internetové průzkumy (tato data však berte s rezervou, protože jsou často nepřesná). Nejpřesnější informace dostanete pravděpodobně od personálních agentur.

Pokud je to možné, diskutujte o platu co nejpozději. Nejlépe na poslední schůzce (nejprve si však zjistěte, kolik interview je obvyklé). Čím později se o mzdě diskutuje, tím méně uchazečů je ve hře a tím tedy máte lepší vyjednávací pozici.

Pokud jste již odpověděli na otázku, jaká je vaše očekávaná mzda, a jste při dalším interview znovu tázáni, zopakujte svoji odpověď. Očekávání nenavyšujte. Působí to nedůvěryhodně.

V jaké situaci jste?

1. Mám nižší mzdu, než je na trhu obvyklé.
→ Řekněte si o průměrnou mzdu na dané pozici. Jste-li tázáni na vaši aktuální mzdu, řekněte, že uvedenou (očekávanou) mzdou byste si trochu polepšili. Samozřejmě si můžete říci i o více, ale riskujete, že vám nebude pozice nabídnuta právě kvůli vašim mzdovým očekáváním.

2. Mám průměrnou mzdu.
→ Pokud je váš zájem o novou pozici veliký, řekněte, že aktuálně máte mzdu v konkrétní výši a že tato úroveň je to, co očekáváte. Samozřejmě uvítáte i trochu vyšší.
→ Jedná-li se o zajímavou pozici, ale máte více možností nebo je vaším hlavním motivem vyšší příjem, odpovězte, že očekáváte mzdu v konkrétní výši. Stanovte si ji o 10–25 % vyšší, než aktuálně máte. Pokud jste dotázáni na váš aktuální plat, řekněte, že uvedenou (očekávanou) mzdou byste si trochu polepšili.

3. Mám výrazně více, než je průměr.
→ Je-li vaše mzda mírně vyšší než průměr (do cca 25 %), je její další zvyšování málo pravděpodobné. Vaším cílem je udržet si stávající úroveň. Uveďte tedy výši vaší aktuální mzdy s tím, že byste si ji rádi zachovali. Můžete jednat jako v předchozím bodě, ale riskujete, že nabídku nedostanete kvůli vysokým požadavkům.
→ Pokud je vaše mzda výrazně vyšší, bude vás limitovat ve výběru pozic, které mají stejné ohodnocení. Pečlivě zvažte, jestli doopravdy chcete měnit zaměstnání. Jestli skutečně chcete, máte buď možnost uvést, že víte, že vaše aktuální mzda je vysoká, ale že byste neradi klesli, nebo jsou pro vás důležitější aspekty, než je mzda, a pak se zeptejte, v jakém rozpětí se pozice nabízí. Odpověď samozřejmě závisí na vašich preferencích.

Ve chvíli, kdy začne potenciální zaměstnavatel klást otázky týkající se mzdy, zeptejte se, jaké rozpětí na danou pozici nabízí. Zeptejte se ho na prémie (viz níže); pokud jste jako své očekávání uvedli vyšší mzdu, své očekávání korigujte. Doporučujeme přidat komentář, že je pro vás firma a náplň práce natolik zajímavá, že byste zvážili i nabídku na úrovni nabízeného maxima. Nebo uveďte minimum, které je pro vás přijatelné. Zde však riskujete, že vám nebude pozice kvůli mzdovým požadavkům nabídnuta.

Prémie

Jsou na nabízené pozici prémie? Zeptejte se, jaká výše prémií je obvyklá u průměrného a vynikajícího zaměstnance, kolik procent zaměstnanců obdrží průměrné a kolik maximální odměny. Zeptejte se na přesná pravidla výplaty prémií. Jak ovlivňují vaše prémie výsledky celé společnosti, eventuálně jaké jsou jiné vlivy?

Mnoho kandidátů posuzuje pouze základní mzdu. Prémie nepovažuje za relevantní nebo za stabilní součást mzdy. Mnoho firem má však prémie stanovené tak, aby byly rozumně dosažitelné, nebo dokonce fungují jako malusy. Tedy nejsou vypláceny jen v případě velmi špatného pracovního výkonu.

Mzdové tarify

Mzdové tarify jsou firemní pravidla, jakým způsobem se přiznávají fixní a variabilní složky mzdy. Podívejte se na rozdílné přístupy společností:

1. Firmy nemají žádnou směrnici upravující výši mezd. V tomto případě se výše mezd stanovuje podle výše mzdy stávajících zaměstnanců v kombinaci s očekáváním kandidátů a srovnání jejich úrovně. U těchto společností je někdy možné vyjednat si velmi zajímavou mzdu. Na druhou stranu je časté, že nemají systém ani na pravidelné zvyšování mzdy a tuto mzdu můžete tedy pobírat i několik let bez přidání.

2. Firmy mají směrnici upravující jak výši mezd, tak mzdovou strukturu (výši prémií), která jim slouží jako vodítko k určení mzdy. Samozřejmě je brána v potaz vaše představa a mzdy aktuálaktuálních zaměstnanců. Směrnice obvykle určuje i systém přidávání mezd a hodnocení zaměstnanců. Některé firmy mají tzv. nástupní mzdu na daný typ pozice a vyšší nelze vyjednat. Častější je však rozpětí pro daný typ pozice.

3. Firmy mají implementován mzdový systém od renomované společnosti. Každý rok se účastní průzkumu mezd a srovnávají hodnocení vlastních zaměstnanců a následně poměrně objektivně upravují mzdové tarify pro všechny pozice. Tyto společnosti (obvykle velké a střední mezinárodní společnosti) mají pravidla striktnější a je časté, že určitá hranice je nepřekročitelná i u pozic, kde je na trhu práce extrémní poptávka (např. Java programátoři). Na druhou stranu můžete u těchto firem s jistotou předpokládat pravidelný roční nárůst mzdy (kromě let, kdy je svět v ekonomické krizi).

Mgr. Radka Lankašová, www.mblue.cz

 
  • tisk
  • předplatit si