COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 1 - 2 / 2015

Rozloučení

Datum: 9. 2. 2015
Autor: Jindra Pavlicová

Všechny zprávy a informace nejsou radostné, některé jsou i smutné. Oznamujeme všem příznivcům a přátelům našeho milého MUDr. JUDr. Lubomíra Vondráčka, že nás dne 26. 12. 2014 navždy opustil.

Za svůj profesní život udělal tolik věcí nejen pro všeobecné sestry, lékaře a ostatní zdravotnické pracovníky – nelékaře, že by to zaplnilo jednu velkou publikaci. Kromě toho, že byl dětským chirurgem, znalcem zdravotnického práva a legislativy, byl i mimořádným člověkem. Jeho práce, jeho přednášky byly nezištné, pravdivé a všem srozumitelné. Pracoval mimo jiné dlouho na kontrolním odboru Ministerstva zdravotnictví ČR a poté i dlouho na oddělení vnitřní kontroly ve FN Motol. Napsal spoustu učebnic, publikací a bukletek zaměřených převážně na zdravotnické právo. V poslední době se věnoval především přednáškové činnosti, za kterou stále sklízel velký obdiv.

MUDr. JUDr. Lubomír Vondráček

Jsem hrdá na to, že jsem s ním mohla spolupracovat a že jsem ho osobně znala jako velkého člověka.

Jindra Pavlicová, místopředsedkyně nefrologické sekce ČAS

 
  • tisk
  • předplatit si