COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 6 / 2015

Lékaři a sestry se v Ostravě zabývali budoucností farmakologie v nefrologii

Datum: 8. 6. 2015
Autor: Jindřiška Pavlicová

Ve dnech 22.–23. dubna 2015 se v Clarion Congress Hotelu v Ostravě sešli lékaři nefrologové, sestry, nutriční terapeuti a technici v tomto oboru na 6. edukačním sympoziu České nefrologické společnosti ČLS JEP a České asociace sester. Hlavním titulem odborného setkání byla „Budoucnost farmakologie v nefrologii“.

Již tradičně je toto setkání společné pro lékaře a sestry a přednášky jsou dostupné podle zájmu a potřeby všem. Program sekce sester probíhal po celý druhý den sympozia a jak už název napovídá, byl rovněž věnován převážně farmakologii, edukaci a nutrici.

Pozvaným řečníkem na úvod byla prof. S. Dusilová Sulková, která nás seznámila se základními principy a postupy ve farmakologii u hemodialyzovaných pacientů. Prof. Dusilová Sulková se sekcí sester dlouhodobě spolupracuje a vždy nás dokáže něčím překvapit.

Další přednášky, které zazněly, byly na téma organizační specifika při podávání předepsané terapie, edukační činnost zaměřená na podávání léků při hemodialýze a edukace pacienta v chronickém hemodialyzačním programu při zvýšené hladině fosforu.

Vzhledem k tomu, že sympozium bylo zaměřené na farmakologii a edukaci, nesly se přednášky v tomto duchu. Zaznělo i sdělení o úspěšnosti edukace při užití vazačů fosfátů prováděné sestrou a také o tom, jaká je úloha sestry ve studijní farmakoterapii.

Změnit by se měly zákony i vyhlášky

Přednáška na téma dialyzační roztoky pro peritoneální dialýzu a role sestry při jejich podání byla důležitá pro to, aby sestry věděly, co musejí v této oblasti znát. Celý blok byl pak zakončen sdělením zaměřeným na výživu, speciálně na překyselení organismu nevhodnou stravou. Všechna sdělení byla živě diskutována a komentována.

Sympozium se konalo v Clarion Congress Hotelu v Ostravě
foto: archiv

Další blok přednášek byl věnován problematice transplantologie. Sdělení se týkala například procesu zavádění nového léku do klinické praxe či renální anémie a její léčby. Imunosupresivní léčba a edukace pacienta při transplantaci ledvin a využití monoklonální protilátky při transplantaci ledvin od žijícího dárce byla témata přednášek, které přednesly sestry ze specializovaných pracovišť.

Již několik let jsou všeobecné sestry zapojeny do různých výzkumů, specifických studií a speciálních programů. To vše dělají nad rámec svých povinností, kterých není málo. S tím souvisí i jejich pracovní zařazení jako koordinátorky programů, sestry pro studie, administrátorky a podobně. Toto zařazení nemá oporu v legislativě, proto jsme přesvědčeny, že je třeba myslet nejen na změny v zákonech, ale i ve vyhláškách pro nelékařské zdravotnické obory.

Součástí sympozia byla i výstava zdravotnické techniky, materiálu a novinek ve farmakologii. Společenský večer, během kterého vystoupilo i Kubínovo kvarteto, byl hezkou tečkou za tímto velmi kvalitním odborným setkáním všech profesí, které se podílejí na péči o nefrologického pacienta.

O dalších odborných setkáních, která se budou konat na podzim letošního roku, budou členové nefrologické sekce ČAS včas informováni.

Jindřiška Pavlicová, místopředsedkyně nefrologické sekce ČAS

 
  • tisk
  • předplatit si