COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 4 / 2016

Společný jmenovatel – „lékař první volby“

Datum: 4. 4. 2016
Autor: jas, redakce AM Review

Odborný program jubilejního X. kongresu primární péče, který proběhl ve dnech 26.–27. února 2016 v TOP Hotelu Praha, připravily Sdružení praktických lékařů ČR, Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP. Vlastním přednáškovým blokem se opět aktivně zapojila i Česká asociace sester.

Vedle čistě medicínských témat byly do kongresového programu standardně zařazeny i sekce, které se věnovaly zdravotnictví, organizaci péče o pacienty či ekonomickým a právním otázkám spojeným s provozem ambulancí praktických lékařů. Dvoudenní akce, zařazené do celoživotního vzdělávání lékařů a sester v primární péči, se zúčastnilo více než 1500 zdravotníků z celé republiky.

Kazuistiky aneb praktici sobě

Kongres otevřel tradiční kazuistický blok, ve kterém šest lékařů prezentovalo své zkušenosti se zvládáním atypických nebo potlačovaných symptomů obvyklých i méně běžných onemocnění dospělých a dětských pacientů.

Například první přednášející MUDr. Martin Dudek se ve své přednášce zaměřil na širokou paletu skrytých astmatických projevů. Připomněl, že astma sice patří v populaci mezi častá onemocnění, ale vlivem své značné heterogenity bývá, zejména v mírných formách, poddiagnostikováno. Může se stát, že pacient vystřídá celou řadu vzájemně nekoordinovaných specialistů z různých oborů, než získá jasnou diagnózu a cílenou terapii, což vzápětí doložil na několika kazuistikách.

MUDr. I. Moravíková přednesla kazuistiku o překvapivém ikteru s nezvyklým koncem
O astmatu a jeho různých projevech v ordinaci praktického lékaře hovořil na kongresu MUDr. M. Dudek
fota: Tomáš Polák a Daniel Koleman

O překvapivém ikteru s nezvyklým koncem hovořila MUDr. Irena Moravíková. Nejprve v úvodu upozornila, že žloutenka provází řadu chorob s rozmanitou etiologií, proto je někdy poměrně obtížné rozlišit, odkud ikterus vychází, a diferenciální diagnostika bývá složitá. První kazuistika, kterou přednesla, se týkala mladé, asi třicetileté ženy, která přišla pro týden trvající nauzeu a bolesti v epigastriu. Nezvracela, neměla průjem ani teploty. Komplikací byly časté stavy dušnosti, které měla hlavně v noci. Při objektivním vyšetření neshledala lékařka téměř žádnou patologii, pouze břicho bylo citlivé v epigastriu, ale bez rezistence, játra i slezina v oblouku, močový test negativní. V tuto chvíli uzavírala lékařka diagnózu jako suspektní gastritidu, nejspíše stresové etiologie, s podezřením na panické ataky. Pacientka dostala medikaci a kontrola byla domluvena po zhruba dvou týdnech. Pacientka však přišla už po deseti dnech velmi ikterická. Neměla jiné problémy než zvracení, bez teploty, stolice byla normální a neměla ani tinnitus, který ikterus často provází. Při rozhovoru vyšlo najevo, že je zaměstnána v chemické laboratoři, kde pracuje s organickými rozpouštědly, mj. i s chloroformem. Lékařka odeslala pacientku ihned k hospitalizaci pro podezření na toxický ikterus. Během pěti dnů stoupal bilirubin k hodnotám až 460 µmol/l a velmi vysoké byly i transaminázy. Je zajímavé, že po několika dnech transaminázy, zejména aspartátaminotransferáza, začaly pozvolna klesat, CRP zůstávalo negativní, nicméně pacientka měla ještě spontánní koagulopatii, krevní obraz byl bez závažnějších patologií. Následná sérologie vyloučila hepatitidy, ultrazvuk břicha byl lehce zavádějící. Další krok, který okresní nemocnice podnikla, byla konzultace s IKEM, neboť se jednalo o jaterní selhávání s možným vývojem až k transplantaci jater. Byla doporučena urychlená diagnostika a pacientka byla přeložena do krajské nemocnice. Komplementární vyšetření vyloučilo hepatitidy, bylo provedeno virologické vyšetření, které bylo též negativní, vyloučeny byly i metabolické vady a byla provedena jaterní biopsie, rovněž bez patologie. Při léčbě hepatoprotektivy pacientka zaznamenala postupný ústup dyspepsií, nezvracela, pozvolna se normalizovaly i jaterní testy. Po 20 dnech byla propuštěna se svou původní medikací Euthyroxu (50 μg 1-0-0) a Helicidu (20 mg 1-0-0). Do dvou měsíců se jaterní testy téměř zcela normalizovaly. Jednalo se o akutní hepatopatii toxické etiologie vlivem chloroformu. Pacientka nechtěla přijít o práci, odmítla tedy hlášení o nemoci z povolání. Když se ale vrátila po zhruba čtyřměsíční neschopnosti, byla v laboratoři instalována nová vzduchotechnika, zavedeno nové odsávání. Ukázalo se, že nebyla jedinou ikterickou pacientkou z této laboratoře. Přestali zde pracovat s chloroformem a od té doby provádějí svým zaměstnancům i při preventivních prohlídkách jaterní testy.

Poslední dopolední blok prvního kongresové dne pak uzavřely přednášky tří odborníků, hodnotících význam fyzických aktivit z pohledu kardiologa a fyzioterapeuta. Všichni se shodli v tom, že je třeba respektovat anatomické a genetické limity, a také že chybnou pohybovou technikou se talent nikdy nezúročí.

jas

 
  • tisk
  • předplatit si