COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 1 - 2 / 2017

Praktická anesteziologie

Datum: 23. 1. 2017

2., přeprac. a dopl. vydání

 

/ Jiří Málek a kol. / Grada Publishing, a. s., 208 s., 399 Kč /

Aktualizované vydání oblíbené a didakticky úspěšné učebnice pro pre- i postgraduální studium. Je doplněno DVD s více než 40 názornými videosekvencemi. Obsahuje poslední resuscitační odborná doporučení.

 
  • tisk
  • předplatit si