COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 10 / 2017

Perioperační sestry se sešly na diskuzním fóru v Praze

Datum: 9. 10. 2017
Autor: Ing. Bc. Zuzana Holečková; Bc. Markéta Tuháčková; Mgr. Karolina Blechová

Bezpečí sálového personálu a pacientů bylo tématem diskuzního fóra, které se konalo ve čtvrtek 25. května 2017 v Ústřední vojenské nemocnici – Vojenské fakultní nemocnici v Praze (ÚVN). Perioperační sestry tu měly možnost aktivně se vyjádřit k tématům bezpečí sálového personálu a pacientů a podělit se o své zkušenosti ze svých pracovišť.

Diskuzní fórum zahájila náměstkyně ředitele ÚVN pro nelékařské zdravotnické profese a řízení kvality zdravotní péče Mgr. Lenka Gutová, MBA, která kromě účastnic přivítala i zástupce zdravotnických firem Mölnlycke, 3M, B. Braun, Johnson & Johnson a Lohmann & Rauscher, které se diskuzního fóra také zúčastnily.

Témata, o kterých se diskutovalo, byla normotermie pacienta v perioperační péči, rizika pro personál na operačních sálech a aktuální informace z kongresu EORNA, který se konal ve dnech 4.–7. května 2017 na řeckém ostrově Rhodos. Diskutovalo se také o negativním vlivu chirurgického kouře na zdraví personálu, vlivu hluku na operačních sálech na personál a pacienty, o stresu a úzkosti na operačních sálech a o možnostech snížení rizik vzniku infekce v operační ráně.

fota: autorky

Největší ohlas vyvolala přednáška Ing. Bc. Zuzany Holečkové s názvem Edukace pacientů. Je možné, že za takovou vlnou debat k tomuto tématu stojí izolace sálového personálu na operačních sálech a obava perioperačních sester z komunikace s pacienty. V ÚVN na tuto edukaci zaznamenáváme převážně kladné ohlasy pacientů. Téma edukace bude proto více rozvedeno na podzimní konferenci, která se v ÚVN v Praze bude konat ve dnech 22.–23. listopadu 2017.

Vzácným hostem diskuzního fóra byl Nicklas Woye z Dánska, ředitel společnosti Buffalo Filter International, která se zabývá prodejem produktů zabraňujících vdechování škodlivého chirurgického kouře. Ve své přednášce zdůraznil negativní vliv chirurgického kouře na zdraví personálu operačních sálů.

Abychom získaly zpětnou vazbu od účastníků akce, provedly jsme krátké dotazníkové šetření. Diskuzního fóra se zúčastnilo celkem 43 sester, vyplněný dotazník odevzdalo 35 z nich. Jako nejzajímavější vyhodnotily sestry právě téma Vliv chirurgického kouře na zdraví personálu. Ve všech dotaznících bylo shodně zaškrtnuto, že obsah jednotlivých témat byl široký a dostačující. Další otázkou v dotazníku byly náměty pro příští diskuzní fórum. Nejčastěji byla zmiňována témata zaměřená na interpersonální vztahy, mezioborovou spolupráci a také na otázku, zda sály centralizovat, či nikoli (obr. 1). Z tohoto informacemi nabitého dne vyplynulo, že námětů na diskuzi je stále dostatek, a proto se budeme těšit na další diskuzní fórum, které plánujeme na 24. května 2018.

Témata pro další fórum 24. května 2018
Interpersonální vztahy (komunikace)
Výsledky edukace
Mezioborová spolupráce
Zapojení lékařů do diskuze
Předávání zkušeností
Syndrom vyhoření
Centralizovat sály ano, či ne
Péče o zdraví sálových sester

Obr. 1

Ing. Bc. Zuzana Holečková, manažer OCOS ÚVN Praha, Bc. Markéta Tuháčková, školitelka OCOS ÚVN Praha, Mgr. Blechová Karolina, edukační sestra OCOS ÚVN Praha

 
  • tisk
  • předplatit si