COVID-19
Florence podporuje  
Zpět na detail čísla

Číslo 3 / 2022

Editorial

Datum: 15. 6. 2022
Autor: Mgr. Markéta Zbranková

Vážené čtenářky, vážení čtenáři časopisu Florence,

 

jak být i v dnešní době nad věcí a zvládat vše s úsměvem? Svůj přístup Vám představí Bc. Soňa Sittová, DiS. z urgentního příjmu. V tomto čísle Florence jsme se zaměřili na stále aktuální a důležité téma hojení ran. Téma shrnuje příspěvek profesora MUDr. Samuela Vokurky, Ph.D. z Onkologické a radioterapeutické kliniky LF UK a FN v Plzni, spoluautora Ošetřovatelských postupů a doporučení v onkologii. Ze stejného pracoviště vám představíme také vrchní sestru Mgr. Simonu Šípovou, MBA, která hojení ran u onkologických pacientů denně řeší v praxi. Aktuální dění v oblasti hojení ran a péče o dekubity shrnuly ve svém příspěvku PhDr. Petra Búřilová, BBA a profesorka PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. Informace z pacientské organizace Dialog Jessenius představí její ředitelka Michaela Tůmová, které jsou přínosné nejen pro samotné pacienty, ale i vás, které se s těmito pacienty setkáváte.

 

Pokračujeme v seriálu M&P&, kde si tentokrát povíme více o genetice a jejím vlivu na onkologická onemocnění opět ve spolupráci s Bc. Petrou Absolonovou, MBA, a Bc. Michaelou Přikrylovou z Masarykova onkologického ústavu v Brně. Pokračujeme v seriálu sester v zahraničí, navštívili jsme seminář pro nelékařské zdravotnické pracovníky na téma Závislost a lidské zdraví a další. Samozřejmě přinášíme také odborné a recenzované články z různých oblastí zdravotní péče. 

 

Připomínáme, že na www.florence.cz naleznete výběr článků z tištěné Florence a také rozšířené verze některých článků, případně příspěvky, které se do aktuální tištěného čísla nevešly. Plnou verzi celého časopisu zveřejňujeme až s odstupem, proto pokud máte zájem o aktuální číslo, objednávejte na našich stránkách.

 

Stále běží soutěž o nejlepší původní práci časopisu Florence 2022. Více na www.florence.cz

 

Inspirativní čtení i během léta vám přeje

 

Mgr. Markéta Zbranková
šéfredaktorka Florence

 
  • tisk
  • předplatit si