COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 9 / 2010

Předsedkyně sekce představuje místopředsedkyni

Datum: 5. 9. 2010
Autor: Jindra Kracíková

Pracovně jsme se poprvé setkaly v ro­ce 1972 a až do roku 1988 byla Jind­ra Pavlicová mou přímou nadříze­nou - staniční sestrou na dialyzační jednotce na pracovišti Interního od­dělení Strahov.

Na nás řadové sestry měla vysoké nároky, ale zároveň v nás dokázala vzbudit zájem o odbornou práci na dialýze a upevňovat profesionálně přátelský vztah k našim paci­entům. Mnohé z nás u této práce zůstaly po desítky let. Vzhledem k tomu, že Interní oddělení Strahov bylo školi­cím centrem pro nově vznikající dialyzační centra, pozitivně ovlivnila desít­ky sester v různých částech tehdejší­ho Československa. Ve stejném duchu pak pokračovala jako vrchní sestra v IKEM. Podporovala mezinárodní kontakty. Díky jejím schopnostem se od roku 1973 i československé sestry staly členkami EDTNA/ERCA (European Dialysis and Transplant Nurses Association/European Renal Care Association). Jindřišce Pavlicové byla svého času nabídnuta funkce hlavní sestry MZ ČR. Tuto funkci s malou pauzou vykonávala od roku 1993 do roku 2001.

Za práci v nefrologii jí byla udělena cena Sestra roku 2000. Za její podíl na vzdělávání sester jí v roce 2008 prezident republiky udělil ocenění nejvyšší - státní vyznamenání. Jak je Jindřišce ve všech činnostech vlastní, i funkci předsedkyně nefrologické sek­ce ČAS vykonávala s velkým nasazením, profesionálně a s nad­šením. Byla organizátorkou a koordinátorkou odborných sek­cí a programů pro sestry v rámci celostátních konferencí, začala organizovat pracovní dny, které se pak staly dlouholetou tradicí (Gambro dny), navazovala spolupráci s brněnským doškolovacím ústavem (dnes NCONZO), kde iniciovala řadu tematických kur­sů. Usilovala o samostatnou specializaci pro nefrologické sestry v rámci PSS a dokázala nemožné - 1. 9. 1993 bylo zahájeno poma­turitní specializační studium v nefrologii. Z funkce předsedky­ně nefrologické sekce odstoupila v souvislosti s funkcí na minis­terstvu a podle tehdejších stanov ČSS navrhla výboru, abych byla kooptována do funkce předsedkyně sekce já. Stalo se tak 24. led­na 1994 na mimořádné schůzi výboru nefrologické sekce ČAS.

Bc. Jindra Kracíková, předsedkyně nefrologické sekce

 
  • tisk
  • předplatit si