COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 6 / 2012

Pacienti ocenili Masarykův onkologický ústav v Brně

Datum: 4. 6. 2012
Autor: zek

V projektu Kvalita očima pacientů (KOP), který měří kvalitu zdravotní péče prostřednictvím spokojenosti pacientů, byl za rok 2011 v kategorii nemocnic nejlépe hodnocen brněnský MOÚ.

Kvalita nemocnic stoupla

Projekt KOP v roce 2011 probíhal bez podpory a financování Ministerstva zdravotnictví. Přesto se ho „dobrovolně“ zúčastnilo šedesát procent ministerstvem přímo řízených zdravotnických zařízení. Celkem byly v kategorii nemocnic projektu KOP podle standardizované metodiky založené na statisticky validním měření spokojenosti pacientů vyhodnoceny výpovědi cca 14 000 pacientů hospitalizovaných v říjnu 2011. Vybraný vzorek reprezentuje všech 18 tisíc v tomto období hospitalizovaných pacientů, průměrná návratnost dotazníků překročila 70 procent. Sběr dat proběhl v souladu s metodickým standardem zveřejněným ve věstníku MZ ČR, všechna měřená zdravotnická zařízení tentokrát splnila minimální metodické požadavky na kvalitu dat.

„Výsledky za rok 2011 jsou ve výsledkové zprávě většinou porovnány s výsledky za rok 2009,“ uvedl řešitel projektu KOP RNDr. Tomáš Raiter. „Důvodem je, že výsledky za rok 2010 zpracovával pro Ministerstvo zdravotnictví jiný řešitel a nebylo proto možné garantovat kompatibilitu jejich zpracování, výsledky za rok 2010 byly zveřejněny až v lednu 2012 a nebyla k dispozici primární data, která by srovnání umožnila,“ vysvětlil T. Raiter.

Celkový index spokojenosti za hodnocená zařízení vzrostl z hodnoty 81,2 procenta na hodnotu 82,6 procenta. Sedm z devíti hodnocených nemocnic dosáhlo nejvyššího ratingu A+, což značí významně nadstandardní kvalitu zdravotních služeb. Projekt konstatoval, že kvalita péče ve vybraných zdravotnických zařízeních je na velmi dobré úrovni, průměrná souhrnná spokojenost za všechna vybraná zdravotnická zařízení činí 82,6 %. Nejvíce spokojeni byli podle výsledků projektu pacienti Masarykova onkologického ústavu v Brně (87,3 %).

Výsledky projektu KOP v dalších kategoriích kategorie rehabilitačních ústavů pracovala s výpověďmi cca 850 pacientů hospitalizovaných ve dvou rehabilitačních ústavech na konci roku 2011. Vybraný vzorek reprezentoval 1 018 hospitalizovaných pacientů, průměrná návratnost dotazníků překročila 85 procent. Podle výsledků projektu je s rehabilitačními ústavy celkově spokojeno 83 % pacientů. Ze dvou zúčastněných ústavů udávali vyšší spokojenost pacienti Rehabilitačního ústavu Kladruby (87 %).

V kategorii psychiatrických léčeben byly vyhodnoceny výpovědi přibližně 1 600 pacientů hospitalizovaných v sedmi psychiatrických léčebnách v říjnu 2011. Vzorek reprezentuje všech 2 660 hospitalizovaných pacientů, průměrná návratnost dotazníků překročila 70 procent. Spokojenost pacientů v této kategorii ovlivňuje charakter pracoviště – na otevřených odděleních jsou obecně pacienti spokojeni na 77,4 %; na uzavřených jen na 67,5 %. Nejvyšší spokojenost projevili pacienti Psychiatrické léčebny Červený dvůr (89,8 %).

 

zek

 
  • tisk
  • předplatit si