COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 11 / 2013

Po stopách psychiatrického ošetřovatelství

Datum: 4. 11. 2013
Autor: Bc. Blanka Novotná

Již pošestnácté se po stopách psychiatrického ošetřovatelství vydaly české sestry ve dnech 2. a 3. října 2013. Hlavním tématem letošní konference byla reforma psychiatrické péče v České republice a spolupráce psychiatrických sester zemí Visegrádské čtyřky (V4).

Ve středu 2. října proběhlo setkání zástupců národních sesterských organizací a organizací sdružujících psychiatrické sestry zemí V4. Do Prahy letos přijela viceprezidentka Slovenské komory sester a porodních asistentek (SKS aPA ) Mgr. Daniela Jarabová, předsedkyně sekce sester pracujících na psychiatrii SKS aPA PhDr. Tatiana Hrindová, prezidentka Polské asociace sester dr. Maria Cisek, zástupkyně Polské asociace psychiatrických sester Anna Kaminska, předsedkyně Společnosti psychiatrických sester Maďarské komory zdravotnických pracovníků Tünde Tunyi; za psychiatrickou sekci ČAS se zúčastnil Mgr. Tomáš Petr, Ph.D.

Spolupráce psychiatrických sester zemí V4 se rozvíjí již od roku 2011. Na letošním jednání byla prezentována data popisující aktuální situaci v oblasti psychiatrické péče a psychiatrického ošetřovatelství v jednotlivých zemích. Diskuze ukázala, že psychiatrické sestry zemí V4 řeší řadu podobných problémů – např. kompetence psychiatrických sester, platové podmínky, systém vzdělávání aj. V souladu s Budapešťskou deklarací, podepsanou v roce 2012, byl na jednání odsouhlasen záměr uskutečnit společný výzkumný projekt napříč zeměmi V4. Zástupci jednotlivých zemí se rovněž dohodli na společném reprezentantovi visegrádského uskupení v rámci Evropské asociace psychiatrických sester HORATIO.

Vlastní konference psychiatrické sekce ČAS se konala ve čtvrtek 3. října. Dopolední blok byl věnován stavu psychiatrické péče v ČR . MUDr. Martin Hollý, ředitel Psychiatrické nemocnice Bohnice, představil strategii reformy psychiatrické péče v ČR . S neradostným srovnáním situace v oblasti psychiatrické péče v ČR a ve světě vystoupil MUDr. Filip Španiel, Ph.D., z Psychiatrického centra Praha. Mgr. Tomáš Petr, Ph.D., hovořil o změnách a výzvách, které reforma psychiatrické péče může přinést psychiatrickým sestrám. Významným hostem dopoledního bloku byl Jan Jaroš, předseda občanského sdružení Kolumbus, který prezentoval pohled uživatelů na změny systému psychiatrické péče. Odpolední program konference byl zahájen panelovou diskuzí zástupců zemí V4, ve které zazněly otázky týkající se postavení psychiatrických sester, jejich platových podmínek, vzdělávání nebo uplatnění v psychoterapii. V posledním bloku pak zazněly příspěvky z praxe.

Bc. Blanka Novotná, psychiatrická sekce ČAS

 
  • tisk
  • předplatit si