COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 6 / 2013

Životopis odeslán, a co teď?

Datum: 3. 6. 2013
Autor: Mgr. Radka Lankašová
Životopis odeslán, a co teď?

Našli jste zajímavě znějící nabídku zaměstnání, odeslali jste životopis, který jsme se v minulém díle naučili psát, a máte pocit, že je hotovo? Chyba lávky. Vše teprve začíná. Musíte mít přehled, kam všude jste svůj životopis poslali. Veďte si proto evidenci, jaké společnosti či personální agentuře jste psali (inzerát si uložte, abyste se k němu mohli vrátit), na jakou pozici jste se hlásili a kdy a jakou odpověď jste obdrželi. Ptáte se proč?

Protože firmy komunikují s ucha­zeči různě. Ty skutečně profesio­nální vás po přečtení životopisu kontaktují a dají vám konkrétní zpětnou vazbu. Většina společností odpovídá automatickým e-mailem, ve kterém popíší jednotlivé fáze výběrového řízení a jak dlouho budete čekat na odpověď. Případně v e-mailu jasně specifikují, že pokud se vám neozvou např. do tří týdnů, znamená to, že jste v prvním kole neprošli. Nebudete tedy, bohužel, přizváni k osobnímu pohovoru.

Ty neprofesionální se neozvou vůbec. Ničí si tím samozřejmě pověst a na repu­taci budou muset v budoucnu vynaložit velké prostředky. Pro takovou firmu je výhodné nepracovat. Nemají-li zvlád­nutou komunikaci s uchazeči, jak se asi chovají k zaměstnancům.

Některé společnosti jsou v reakcích velmi rychlé, dalším trvá rozhodnutí mě­síce. Obrňte se proto trpělivostí. Většina uchazečů nespadá do kategorie trpěliví, ale pasivní. Posílají životopisy „na všech­ny strany" a během chvíle ztratí přehled, kam všude už vlastně psali.

Budete-li mít přehled a vezmete věci do svých rukou, začnou se dít téměř zázraky. Nebuďte pověstnou panen­kou v koutě a nečekejte, jestli obdržíte pozvánku na schůzku. Nepřijde-li vám vyrozumění do dvou týdnů od odeslá­ní, buďte aktivní a do firmy zavolejte. Váš telefonát může rozhodnout o tom, zda na interview budete či nebudete pozváni.

A jak tedy postupovat? Před telefoná­tem mějte připravený inzerát, na který jste odpovídali a verzi životopisu, jenž jste do oslovené společnosti poslali a kterou v průběhu komunikace s personalistkou můžete poslat znovu. Váš životopis se mohl ztratit a je možné, že personalistka je velmi rychlá a během rozhovoru váš životopis otevře a ihned vás pozve na pohovor. Samozřejmě mu­síte vědět přesný název pozice, pracovní náplň a požadavky. Buďte p řipraveni na mini interview po telefonu a pozvá­ní k pohovoru, ale i na jednoznačné zamítnutí.

Váš telefonát může začínat například takto: „Petra Nováková, dobrý den. Před týdnem jsem vám zasílala životopis na pozici staniční sestry. O tuto pozici mám velký zájem, proto bych se chtěla ujistit, že jste můj životopis v pořádku obdrželi. Ráda bych se také zeptala, kdy mohu očekávat případnou pozvánku na pohovor." V každém případě buďte vstřícní, profesionální a struční. Jestliže personalistka, případně jiná manažerka životopis ihned nenajde, zeptejte se, jestli ho máte obratem zaslat a kdy můžete zavolat znovu. Budete-li životopis posílat opětovně, uveďte opět všechny informace z před­chozího e-mailu i telefonátu. V komunika­ci zkrátka předpokládejte, že předchozí e-mail nedošel a že si informace z telefonu nemusí dotyčná přiřadit k vašemu e-mailu. Budoucí zaměstnavatel má díky současné situaci na trhu práce obvykle dostatečný počet odpovědí a tedy i kandi­dátů, ze kterých si může vybírat. Neplatí to samozřejmě pro všechny profese, ně­kde je kandidátů nedostatek. V každém případě vyhraje ten, kdo má požado­vanou kvalifikaci a předchozí pracovní zkušenosti, a pak ten, kdo nejvíc prokáže, že má o to místo opravdu zájem.

 
  • tisk
  • předplatit si