COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 7 - 8 / 2013

ECMO (extrakorporální membránová oxygenace) v dětském věku

Datum: 8. 7. 2013
Autor: Mgr. Martina Bašková

Mimotělní membránová oxygenace (ECMO - extracorporeal membrane oxygenation) je život zachraňující metoda užívaná v léčbě těžkého respiračního a oběhového selhání nezvládnutelného správně vedenou ventilační léčbou (UPV - umělá plicní ventilace, HFOV - vysokofrekvenční oscilační ventilace, iNO - inhalace oxidu dusnatého) a farmakologickou podporou oběhu.

Je používaná od 70. let minulého století a v databázi ELSO (Extracorporeal Life Support Organization) je v současné době registrováno téměř 50 tisíc pacientů léčených uvedenou metodou. Největší kohortu nemocných představují novorozenci, kteří mají i nejlepší výsledky přežití (v průměru kolem 72 %). V České republice se provádělo ECMO u dětí ve FDN Brno (v letech 1993-2005) a u novorozenců v ÚPMD v Praze. Na našem pracovišti jsme uvedenou léčbu zavedli v říjnu 2010.

U nemocného je mechanická cirkulační podpora zahájena po splnění indikačních kritérií, která jsou uvedena v tab. 1. Jsou odlišná pro novorozenecký a dětský věk. Rozhodnutí o zahájení podpory je kolektivní a participuje na něm několik odborností (koordinátor programu ECMO, dětský intenzivista, kardiochirurg, perfuzionista).

Nejčastější příčiny, pro které je ECMO zahájeno u novorozenců, ukazuje tab. 2. U dětí je ECMO indikováno z důvodu nutnosti použití vysoce agresivního ventilačního režimu nebo při známkách oběhové nedostatečnosti nereagující na správně vedenou léčbu.

Způsob provedení ECMO je volen dle klinického stavu. V případě závažného respiračního selhání provázeného lehčím nebo středně závažným oběhovým selháním je indikováno veno-venózní ECMO. Při ECMO je krev z pravé síně odváděna speciální kanylou připojenou k hadicovému okruhu pumpou do oxygenátoru, kde se okysličí a zároveň se částečně eliminuje oxid uhličitý (CO2). Okysličená krev se vrací zpět do pravé síně. Veno-arteriální způsob je indikován v případě závažného oběhového a respiračního selhání. Žilní krev je derivována z venózní části řečiště do mimotělního okruhu a po okysličení se vrací do arteriální části řečiště. Tím je z velké části nahrazena jak funkce plic, tak i srdce.

Ošetřovatelskou péči o pacienta na ECMO je nutné rozdělit na dvě části - připojení a odpojení pacienta a ošetřovatelská péče během ECMO - tab. 3.

Péče o pacienta na ECMO je vysoce specializovaná. Je nutné adekvátní přístrojové, materiální a hlavně personální zajištění pracoviště. Důležitá je péče nelékařského personálu, je nutná nepřetržitá přítomnost perfuzionisty a 1 sestry/1 ECMO pacienta. Při nestabilitě pacienta nebo akutních komplikacích vyžaduje jeden pacient na ECMO dvě i více sester. Na našem oddělení bylo použito ECMO od října 2010 do současnosti u 14 dětí (5 novorozenců, 9 dětí ve věku 6 měsíců až 7 let) - tab. 4. Přežití našich pacientů je srovnatelné s výsledky ELSO - 70 %.

Mgr. Martina Bašková, Jednotka intenzivní a resuscitační péče, Klinika dětského a dorostového lékařství, VFN v Praze

Literatura:

1. Vobruba V a kol. ECMO (extrakorporální membránová oxygenace) v léčbě respiračního a oběhového selhání u novorozenců a dětí. Čes.-Slov. Pediatrie 2012, ročník 67, Suppl. 1, s. 6-12.

2. http://www.daro-fnbrno.wz.cz/page/ecmo.html.

 
  • tisk
  • předplatit si