COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 7 - 8 / 2013

II. neurologické sympozium přispělo k rozvoji mezinárodní spolupráce

Datum: 8. 7. 2013
Autor: Mgr. Petra Krulová

Třetí květnový pátek se podruhé uskutečnilo celorepublikové setkání sester pracujících na neurologických odděleních. Sympozium se již tradičně konalo ve spolupráci s Neurologickou sekcí ČAS a Neurologickou klinikou FN Ostrava.

Celým dnem provázela předsedkyně sekce Mgr. Petra Krulová. Hlavními odbornými tématy pro letošní sympozium byly akutní stavy a logopedická a následná péče v neurologii. V úvodním slově přivítala posluchače vrchní sestra Neurologické kliniky FN Ostrava a členka výboru Sidonie Matulová. Ocenila odborný program, ale i zájem posluchačů, a to nejen ze strany neurologických sester, ale i dalších odborníků - psychologů, logopedů a sociálních pracovníků, kteří se věnují problematice neurologických pacientů.

Hlavním tématem dopoledního bloku byly cévní mozkové příhody. Posluchači měli možnost seznámit se s iktovým programem, jeho fungováním a specifickou ošetřovatelskou péčí v cerebrovaskulárních centrech. Zajímavé byly i kazuistiky, které představily sestry z těchto odborných pracovišť. S vysoce profesionální ošetřovatelskou péčí při mírné léčebné hypotermii nás seznámila Mgr. Zuzana Lavičková z Komplexního kardiovaskulárního centra LF a FN v Plzni. Účastníci ocenili vysoce erudovaný přístup a náročnost péče o tyto pacienty. Vysoce oceňované byly přednášky týkající se logopedické péče. Posluchačům byly představeny názorné videoukázky správné komunikace s afatickým pacientem. Tyto videoukázky vznikly na Neurochirurgické klinice FN Ostrava a byly krásným příkladem spolupráce sester a logopeda při péči o tyto pacienty. Logopedický blok byl uzavřen představením kognitivního počítačového programu a jeho využitím v logopedické péči.

Odpolední blok otevřel Mgr. Antonín Liška. Posluchače seznámil s občanským sdružením MENS SANA, sídlícím na území města Ostravy a poskytujícím celou řadu sociálních služeb včetně tréninku kognitivních funkcí. Byla podtrhnuta úspěšná spolupráce s Neurologickou klinikou FN Ostrava s možností jejího rozšíření i na jiná pracoviště. Předsedkyně sekce informovala o možnostech uplatnění trenéra paměti v ošetřovatelské praxi.

Úvodní slovo patřilo vrchní sestře Neurologické kliniky FN Ostrava Sidonii Matulové (vlevo) a celým dnem provázela Mgr. Petra Krulová (vpravo)

Systém vzdělávaní sester v Srbsku byl představen Ilonou Guzic, Bcc., vrchní sestrou neurologického oddělení v Požarevaci. Rozdílnosti v dosaženém vzdělání sester, personální a materiálové rozlišnosti vyvolaly mezi posluchači velký zájem. Otázkou, zda bychom si chtěli všechno pamatovat, začal svou přednášku PhDr. Petr Nilius, který se zabýval problematikou zapomínání.

Každý blok přednášek měl i svou bohatou diskuzi, do které se zapojovali všichni účastníci i hosté ze zahraničí. Pozvání přijaly i členky Slovenské komory sester a porodních asistentek v čele s předsedkyní sester pracujících v neurologii Mgr. Elen Červeňákovou.

Sympozia v přátelském duchu se zúčastnilo na pět desítek posluchačů. Zájemci byli také informováni o činnosti sekce a jejích aktivitách. Tato akce přispěla nejen k rozvíjení odborných zkušeností a poznatků, ale také k otevření dveří další mezinárodní spolupráce.

Mgr. Petra Krulová, předsedkyně neurologické sekce ČAS

 
  • tisk
  • předplatit si