COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 7 - 8 / 2013

Senior v dnešní době

Datum: 8. 7. 2013
Autor: Mgr. Daniela Sosnová

Dne 13. června 2013 uspořádala SZš a VOšZ v Českých Budějovicích ve spolupráci s Centrem sociálních služeb Staroměstská (CSS Staroměstská) v Č. Budějovicích odbornou konferenci s názvem „Senior v dnešní době".

Účastníky konference uvítal ředitel školy Mgr. Karel Štix, který ve svém projevu vyzdvihl důležitost aktuálního tématu geriatrické péče v dnešní době.

Dopolední blok přednášek byl věnován ošetřovatelské péči o seniory v CSS Staroměstská. V úvodní přednášce prezentovala všeobecná sestra Jiřina Šalandová zdravotní péči dle zákona č. 105/2011 Sb. v domově pro seniory, náročnost a důležitost práce sestry v pobytových zařízeních a individuální plánování. Další přednášející Mgr. Lenka Hebíková Koubová, sociální pracovnice v CSS Staroměstská, seznámila přítomné s tísňovou péčí na území Č. Budějovic. Upozornila na výhody této moderní technologie sloužící zdravotně postiženým lidem a seniorům ve vysokém věku.

Odpolední blok byl věnován rehabilitační péči. Fyzioterapeut Bc. Štěpán Hebík seznámil přítomné s nutností pohybu u seniorů v CSS Staroměstská. Velmi přínosná byla i poslední prezentace staniční sestry Bc. Zdeňky Wichtové, o výživě a pitném režimu u seniorů.

Po každé přednášce se rozvinula zajímavá diskuze, která znamenala, že prezentovaná témata uchazeče zaujala. Na konferenci se představil i odborný časopis Florence, který si návštěvníci mohli vzít na stánku. Další konferenci uspořádá SZŠ a VOŠZ České Budějovice opět na podzim.

Mgr. Daniela Sosnová, odborná učitelka SZŠ a VOŠZ České Budějovice

 
  • tisk
  • předplatit si