COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 3 / 2014

Praha hostila 39. angiologické dny 2014 s mezinárodní účastí

Datum: 10. 3. 2014
Autor: Magda Hettnerová

Již 39. angiologické dny s mezinárodní účastí se letos konaly ve dnech 27. 2. až 1. 3. v pražském hotelu Diplomat. V den zahájení byla předána čestná členství a rozdány ceny. Prusíkovu cenu za nejlepší odborný článek získala MUDr. D. Krajíčková. Cenu v zastoupení převzal z rukou MUDr. Karla Roztočila, CSc., prof. MUDr. Antonín Krajina, CSc. Reinišovu cenu za nejlepší odborný článek pro autory do 35 let získal MUDr. Petr Wohlfahrt a Linhartovu cenu za nejlepší monografii obdržel doc. MUDr. Milan Cholt, CSc.

V nabitém programu, který se odehrával v češtině, slovenštině a angličtině, nesměla chybět ani sesterská sekce. Ta se konala v pátek 28. 2. dopoledne v sále Cracow a přinesla celou řadu zajímavých sdělení. Se svými přednáškami na ní vystoupily zdravotní sestry z Košic, Bratislavy, Brna a Ostravy. Jako první přednášela A. Kandráčová z Košic na téma Ošetrovateľské intervencie u pacientov s akútnym uzávěrom – lokálna trombolýza. Po ní následovala přednáška vrchní sestry z Farní charity v Praze 4 Mgr. Hany Vlhové s názvem Emoce jako klíčový determinant hojení – jedna kazuistika za všechny. „Z pozice hlavní sestry se často setkávám s tím, že se sestry hrnou k vyplňování papírů, aniž by před tím vůbec viděly pacienta, o kterém píší. Vedeme je k tomu výukou, ale bohužel jsme vytvořili paskvil, kdy jsme přejali ze zahraničí spoustu věcí, které u nás nejsou realizovatelné, a pak to takhle vypadá,“ upozornila mj. Vlhová. Kazuistika, kterou přednesla, se týkala 53letého muže, výška 198 kg, váha 193 kg, který si před sedmi lety udělal poranění bérce LDK. Po měsíci, kdy se nález zhoršil, navštívil praktického lékaře, který mu doporučil mj. i snížení váhy, omezení pohybu a denní převazy. Muž však nebyl schopen řádné sebepéče, neměl nikoho, kdo by mu s převazy pomáhal, a jeho nález se zhoršoval. Postupně navštívil kožní a chirurgickou ambulanci, až mu zastupující praktická lékařka navrhla domácí péči. „S lékařkou jsme vše zkonzultovali, navštívila jsem pacienta doma a udělali jsme řadu opatření. Pacient si přestal prát obvazy a sušit je na radiátorech, přestal si odvazovat ránu na noc, začali jsme ránu bandážovat apod. A po několika měsících se nález začal zlepšovat,“ uzavřela Vlhová s tím, že základem celé péče bylo zmonitorovat domácí prostředí a možnosti pacienta a teprve na jejich základě nastolit léčbu.

Další přednášky, které ještě během dopoledne zazněly, se týkaly například současných možností léčby končetinové ischémie a následné ošetřovatelské péče (Mgr. T. Valková, Košice), bezpečnostního procesu v perioperační péči u pacienta na katetrizačním sále (Bc. Petra Procházková, Ostrava) či nejčastějších chyb při nakládání kompresivní bandáže (Z. Gažová, Bratislava).

Nedílnou součástí letošních 39. angiologických dnů byly kromě celé řady odborných přednášek i workshopy, postery a v kuloárech nechyběly ani prezentace jednotlivých firem.

Magda Hettnerová, redakce Florence

 
  • tisk
  • předplatit si