Florence podporuje  
Zpět na detail čísla

Číslo 10 / 2016

Pod Ještědem se konaly dvě konference sester

Datum: 3. 10. 2016
Autor: Mgr. Jaroslava Knapová

V barvách podzimu se konaly ve městě pod Ještědem hned dvě konference sestřiček Krajské nemocnice Liberec, a. s. První byla již šestá série přednášek s názvem Sestra v akci a druhý byl X. turnovský ošetřovatelský den.

Konference Sestra v akci přilákala po prázdninách do přednáškového sálu střediska vědeckých informací Krajské nemocnice Liberec (KNL) odbornou veřejnost opět v hojném počtu. O zajímavá sdělení nebyla ani tentokrát nouze. V průběhu celého odpoledne se za řečnickým pultem vystřídalo devět přednášejících, včetně Mgr. Marie Fryaufové, ředitelky KNL pro ošetřovatelskou péči.

Hned v úvodu zazněla přednáška, která nás provedla vývojem sesterské uniformy, jednoho ze symbolů ošetřovatelství, od minulosti po současnost, a to nejen v České republice, ale i v zahraničí. O další dvě přednášky se postarali lékaři chirurgického centra liberecké nemocnice. První byl MUDr. Alexandr Škaryd, který nás seznámil s využitím laseru v estetické chirurgii, a druhá byla MUDr. Lucie Brzulová, která nám představila chirurgickou léčbu karcinomu prsu. Jak se chránit před slunečními paprsky, jak rozpoznat příznaky maligního melanomu a kdy navštívit dermatologa, bylo předmětem čtvrté přednášky. I následující obsah se týkal onkologických témat. V dalších přednáškách jsme tak měli možnost posoudit diferenciální diagnostiku gynekomastie a karcinomu prsu u mužské populace.

O tom, že zapojit se do aktivního života není pro stomické pacienty jednoduché, není pochyb. S využitím irigace – jedné z metod, jak zvládat vyprazdňování pacientů s kolostomií, nás seznámila stomická sestra Bc. Alena Novotná. Podívat se do zahraničí jsme pak měli možnost prostřednictvím přednášek s názvem Pohlednice z Maastrichu a Pohlednice z Ukrajiny Bc. Jakuba Kopeckého a Mgr. Marie Fryaufové. Kontrast obou příspěvků nás usvědčil v tom, že to, co spojuje naši ošetřovatelskou práci, není kvalita vybavení našich pracovišť, ale ochota pomoci, lidský přístup, dostatek empatie a každodenní úsměv na tváři.

V Turnově se diskutovalo o vzdělávání, komunikaci a ošetřovatelství

Jubilejní X. turnovský ošetřovatelský den, který byl určen pro nelékařské zdravotnické pracovníky, hostilo Kulturní centrum Střelnice v Turnově v úterý 27. září 2016.

Odbornou konferenci pořádala turnovská nemocnice pod záštitou Vědecké rady Krajské nemocnice Liberec, a. s. Program konference byl zvolen tak, aby si účastníci odnesli důležité informace z oblasti vzdělávání, komunikace a ošetřovatelství.

V části věnované vzdělávání patřila k významným hostům ředitelka Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCO NZO) v Brně Mgr. Jana Mikulková, MBA, která se s námi podělila o novinky týkající se celoživotního vzdělávání všeobecných sester, navrhované změny ve vzdělávání dětských sester a o zkušenosti z realizace některých projektů.

Další část odborného programu se zabývala komunikací. Dozvěděli jsme se v ní například, jak zvládnout agresivního pacienta, a další informace obohacené o užitečné postřehy z intervencí manažerky komunikace a psychosociální péče.

Následující blok byl pak zaměřen na ošetřovatelskou péči v klinických oborech. Toto téma je v rámci konference již tradiční. Turnovská nemocnice se pochlubila bariatrickou chirurgií a uplatňováním multikulturního přístupu k zahraničním pacientům, novým pracovištěm zaměřeným na léčbu nespecifických střevních zánětů, rodinnými pokoji a novým přístupem k aktivizaci seniorů. Sdělení zaměřené na zajištění bezpečí pacienta a personálu v oblasti léčiv pak popisovalo problémy, se kterými se potýkají všechna zdravotnická zařízení, od objednávání léků přes jejich skladování a podávání až k jejich likvidaci. Ředitelka SZŠ v Turnově Mgr. Lenka Nováková nám také připomněla 55. výročí založení této školy a popsala, jak se měnily podmínky pro studium od vzniku školy až po současnost. Jsme přesvědčeni, že takové akce, jako byl X. turnovský ošetřovatelský den, posílí naši vzájemnou komunikaci a budou prospěchem pro ovlivnění kvality v ošetřovatelství.

Mgr. Jaroslava Knapová, Chirurgické centrum, Krajská nemocnice Liberec, a. s.

 
  • tisk
  • předplatit si