Florence podporuje  
Zpět na detail čísla

Číslo 4 / 2021

Editorial

Datum: 24. 8. 2021
Autor: Mgr. Markéta Zbranková

Vážené čtenářky a čtenáři časopisu Florence,

 

za redakci časopisu bych Vám chtěla poděkovat za přízeň a za neustále se zvyšující počet předplatitelů. Velmi nás těší, že Vás aktuální témata ze světa nelékařských zdravotníků zajímají a věnujete čas sebevzdělávání v našich odborných sekcích.

Rádi bychom dále rozšiřovali odbornou část našeho časopisu a budeme rádi za zaslané příspěvky. Našim autorům nabízíme veškerou podporu a pomoc při zpracování článků, ale můžeme také pomoci s publikací formou tištěné knihy v našem nakladatelství.

Aktuální číslo se věnuje hojení ran a dermatologii. O nehojících se ranách – dekubitech, které představují významnou hrozbu, jsme si povídali s prof. Andreou Pokornou, přednostkou Katedry ošetřovatelství a porodní asistence a proděkankou pro nelékařské studijní programy a informační technologie Masarykovy univerzity v Brně. Podle jejích slov jsou „tichou epidemií“, na kterou je potřeba upozornit a věnovat jí dostatečnou pozornost. Příklad dlouhodobě hojící se rány najdete v článku připraveném ve spolupráci s Rehabilitační klinikou Malvazinky.

Zcela netypickým, ale velmi zajímavým tématem je projekt NEODKLÁDEJ TO!, vytvořený pplk. Ing. Bc. Vladimírem Borským, MBA, LL.M., který se věnuje domácímu násilí. Tato skrytá hrozba se často může projevit právě u vás na pracovištích nemocnic a zdravotnických zařízení. Buďte proto všímaví. Více informací včetně vhodného telefonního čísla naleznete dále uvnitř časopisu.

V letním čísle Florence Vám připomeneme soutěžící Anděla mezi zdravotníky, druhého ročníku poděkování zdravotníkům za jejich práci. Na finále se můžeme těšit již koncem srpna v náchodském divadle.

Připomínám také, že texty, které se do tištěného časopisu „nevešly“, najdete na našich stránkách www.florence.cz.

 

S přáním inspirativního čtení

Mgr. Markéta Zbranková
šéfredaktorka

 
  • tisk
  • předplatit si