COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 6 / 2011

Ostrava v urgentní péči

Datum: 6. 6. 2011
Autor: jp

V pátek 1. dubna se v Ostravě konala již 4. konference Ostrava v urgentní péči, určená především pro zdravotnické záchranáře a všeobecné sestry. Garantem akce s mezinárodní účastí byla jako každoročně PhDr. Sabina Psennerová z Ústavu urgentní medicíny a forenzních oborů (UMFO) Ostravské univerzity.

První příspěvek v bloku přednemoc­niční urgentní péče zazněl z úst lékaře MUDr. Holeše (Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje – ÚSZS MSK), který informoval o Centralizaci operačního řízení v Severomoravském kraji. Z dalších zajímavých přednášek je třeba uvést zhodnocení průzkumu První skúsenosti s laryngeálnou kanylou v rukách zdravotnického záchranára. Doc. Marián Šanta z Univerzity Prešov v příspěvku přednesl opodstatněnost používání laryngální masky nejen zdravotnickými záchranáři, ale také lékaři zdravotnické záchranné služby, kteří nemají dostatečné zkušenosti se zajištěním dýchacích cest orotracheální intubací. O programu posttraumatické péče v oblasti krizové intervence (Critical Incident Stress Management – řízení stresu kritických událostí), zejména při mimořádných událostech, kterým je zdravotník vystavován, informovala vrchní sestra Urgentního příjmu FN Olomouc Michaela Gehrová.

Blok nemocniční urgentní péče zahájila kazuistika Petra Gáje (ÚSZS MSK), zpracovaná obdivuhodně jako videodokument. Cílem prezentace byla snaha vyzdvihnout mezioborovou spolupráci tří zdravotnických zařízení při ošetřování pacientky s komplikovaným poporodním krvácením. Další velmi hezkou ukázku multioborové spolupráce zdravotnické záchranné služby, urgentního příjmu a následné resuscitační a standardní ošetřovatelské péče zachytila ve své kazuistice Blanka Broďáková (FN Ostrava). Kazustika přinesla sondu do péče a uzdravování mladíka, kterého v medializované kauze tři mladíci na Ostravsku nechali vláčet přivázaného na laně za autem.

Třetí blok byl zaměřen na vzdělá­vání v urgentní péči. Mgr. Hana Rei­chelová (Nemocnice Valašské Meziříčí) prezentovala průzkum zaměřený na postavení zdravotnických záchranářů ve zdravotnických zařízeních ČR. Autorka také zohlednila novelu vyhlášky č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků (tato vyhláška ruší vyhlášku č. 424/2004 Sb. a její novelizaci č. 401/2006 Sb.). Prof. Masár (Univerzita Komenského Bratislava) svým sdělením Skúsenosti s preagraduálnou výukou urgentní medicíny upozornil na některé zkušenosti, ale i chyby (nedostatečná praxe, problém při diferenciální diagnostice, nedostatek vhodné literatury ke studiu). Konference byla zakončena příspěvky Jaroslava Pekary (anestezie ÚVN Praha), kdy první zohlednil podmínky napadení zdravotnických záchranářů v České republice (na jedné straně snaha minimalizovat problém, na straně druhé nedostatky v profesionálním chování zdravotníků a v péči o oběti následkem těchto událostí). Ve druhém sdělení prezentoval kazuistiku mladé ženy, která v důsledku abúzu nealkoholové drogy fyzicky napadla člena ošetřujícího personálu. Kazuistika detailně popsala celý incident, včetně nutné fyzické pacifikace agresorky a jejího transportu na psychiatrické oddělení.

Akce probíhala v prostorách konferenčního sálu Nové radnice města Ostravy pod záštitou náměstkyně primátora Ing. Simony Piperkové. Hojný počet účastníků potvrdil zájem o konference v oblasti přednemocniční neodkladné péče, urgentní medicíny a následné resuscitační péče, a to především u profesí zdravotnického záchranáře a všeobecných sester specializovaných v oblastech intenzivní péče.

jp

 
  • tisk
  • předplatit si