COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 1 - 2 / 2013

Odborné profesní organizace zasedaly v Polsku

Datum: 28. 1. 2013
Autor: Jindřiška Pavlicová; Bc. Jindra Kracíková
Odborné profesní organizace zasedaly v Polsku

Dne 6. listopadu 2012 se z iniciativy Polskiego Towarystwa Pielegniarskeho (profesní organizace sester v Polsku) konala konference s mezinárodní účastí. Hlavním tématem byla bezpečnost personálu a ochrana zdraví. Iniciátorkou a organizátorkou konference byla prezidentka polské asociace sester Dorota Kilaňska z Lékařské univerzity v Lodži.

Evropská unie (EU) vydala direktivu č. 32/2010, která specifikuje nejen rizika v práci zdravotnických pracovníků, ale také nutnost centrální evidence mimořádných událostí. Tato direktiva musí být implementována v legislativě zemí EU nejpozději do května 2013. Na konferenci se sešli zástupci profesních organizací z Polska, České republiky, Slovenské republiky, Bulharska a Rumunska. Referovali o tom, v jakém stadiu je v jejich zemích rozpracování směrnice, co se už udělalo a jaké jsou finální úkoly. Z jednotlivých sdělení vyplynulo, že všechny jmenované státy jsou s implementací direktivy přibližně stejně daleko. O malý krok napřed je možná Polsko. Česká asociace sester (ČAS ) přijala pozvání k účasti na tak významném zasedání s aktivním příspěvkem. Přítomní byli seznámeni s pracovní skupinou pro bezpečí zdravotníků, která při ČAS vznikla v březnu 2011. Tato skupina má tři členky a jejím cílem je podporovat pozitivní postoj pracovníků a zaměstnavatelů ke kontinuálnímu zvyšování bezpečné péče a bezpečného prostředí. Dále spolupracuje s organizacemi, které se této problematice dlouhodobě věnují, a co považujeme za důležité, zavázaly se podporovat resortní bezpečnostní cíle Akčního plánu kvality a bezpečnosti zdravotní péče pro období 2010–2012, které schválilo Ministerstvo zdravotnictví ČR. O podrobnostech činnosti této skupiny několikrát informovala její předsedkyně v minulých číslech Florence, zveřejněn byl i dotazník. Pro konferenci v Lodži si zástupkyně skupiny připravily souhrnné informativní sdělení. Zmínily, že pro implementaci je důležitá nejen všeobecná podpora, ale i podpora společností, jako
je BD a Aesculap Akademie. Na konferenci také opakovaně zazníval fakt, že bezpečnost personálu znamená i větší bezpečí pro pacienta. Z konference vyplynulo, že nejen Českou republiku, ale i ostatní zúčastněné státy čeká ještě hodně práce nejen s implementací direktivy č. 32/2010, ale i s úkoly, které z této směrnice vyplývají. V závěru konference požádala organizátorka D. Kilaňská o dílčí zprávy z jednotlivých zemí, ze kterých bude sumarizovat jednotnou zprávu. Další zasedání tohoto mezinárodního
fóra je naplánováno na rok 2013, ještě před implementací direktivy č. 32/2012, a to v České republice, konkrétně v Ostravě.
 

Za ČAS Jindřiška Pavlicová,
Bc. Jindra Kracíková 

 
  • tisk
  • předplatit si