COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 1 - 2 / 2013

Projekty bezplatného vzdělávání zdravotníků za tři měsíce končí

Datum: 28. 1. 2013
Autor: IPVZ

Projekty vzdělávání zdravotníků realizované díky fondům Evropské unie a státnímu rozpočtu ČR patří svým rozsahem bezesporu mezi ojedinělé projekty v České republice. Začaly již v květnu 2010 a jejich cílem bylo během následujících let nabídnout kurzy pro 38 000 pracovníků ve zdravotnictví. V současné době prošlo různými vzdělávacími programy v rámci projektů více než 40 000 absolventů. Projekty končí již v dubnu 2013.

V rámci projektů mohli lékařští i nelékařští pracovníci s většinovým pracovním úvazkem mimo území hl. města Prahy absolvovat řadu specifických akreditovaných kvalifikačních kurzů, odborných seminářů, certifikovaných kurzů, konferencí a workshopů. Účastníci se tak seznámili s novými trendy v poskytování zdravotní péče a získali dostatek informací pro jejich praktickou aplikaci. Díky finanční podpoře byla účast ve všech vzdělávacích aktivitách bezplatná. Projekt vzdělávání lékařů umožnil mimo jiné přivést do ČR výuku komplexního standardizovaného přístupu a péče o zraněného pacienta s názvem ATLS (advanced trauma life support for doctors), který je již několik let úspěšně využíván v zahraničí. Účastníci projektu „Vzdělávání nelékařů“ nejvíce ocenili kurz legislativy pro manažery nebo kurz s tématem prevence vertikálního přenosu HIV. Největšímu zájmu v oblasti e-learningových kurzů pro lékaře se setkala témata oční problematika pro všeobecné praktické lékaře, kurz k problematice kolorektálního karcinomu nebo kurz základů tropické a cestovní medicíny. Díky projektům se v České republice v r. 2012 také uskutečnila
unikátní konference Neurorehabilitace za účasti uznávaných zahraničních autorit, jako jsou prezidentka celosvětové neurorehabilitační společnosti prof. Stefanie Clarke nebo prof. Andrew Frank, emeritní prezident Britské královské rehabilitační odborné společnosti. Plánované monitorovací indikátory projektu, týkající se počtů úspěšných absolventů vzdělávacích aktivit, byly splněny s velkým předstihem. V obou projektech bylo zároveň dosaženo i významné finanční úspory oproti původním plánům. V současnosti se projekty nacházejí v závěrečné fázi, kdy se již nepřipravují nové vzdělávací aktivity, ale důraz je kladen na zdárné dokončení již běžících aktivit a kompletaci celkové administrace spolu se závěrečným vyhodnocením a uzavřením projektů.


Vzdělávání lékařů bylo realizováno prostřednictvím individuálního projektu OPLZZ „Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařů, zubních lékařů a farmaceutů se zaměřením na profesní medicínské vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech“ (číslo projektu CZ.1.04/1.1.00/46.00002). Vzdělávání nelékařských pracovníků bylo realizováno prostřednictvím individuálního projektu OPLZZ „Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se zaměřením na odborné profesní vzdělávání v manažerských dovednostech“ (číslo projektu CZ.1.04/1.1.00/46.00001). Oba jsou financovány z prostředků Evropského sociálního fondu (ESF) a státního rozpočtu ČR. Generálním dodavatelem obou projektů je Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze.

IPVZ

 
  • tisk
  • předplatit si