COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 1 - 2 / 2013

Psychopatologie

Datum: 28. 1. 2013
Psychopatologie

/ Miroslav Orel a kol. Grada Publishing 2012, 264 s., 399 Kč /

Moderní a přehledná publikace přibližuje základní téma obecné i speciální psychopatologie. Počet lidí s nějakou formou narušení psychického stavu má celosvětově stoupající tendenci. Znalost základů psychopatologie tak dnes patří k nepostradatelným předpokladům pro práci ve všech pomáhajících profesích. Poznatky o duševních poruchách jsou nezbytné pro studující příslušných oborů, mohou však být k užitku i zájemcům z řad širší veřejnosti.

 
  • tisk
  • předplatit si