COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 6 / 2013

Aplikovaná forenzní psychologie

Datum: 3. 6. 2013

/ Ingrid Matoušková / Grada Publishing, 304 s., 399 Kč /

Tato kniha je v současnosti první a jedinou publikací na našem trhu, která se zabývá nejen základními tématy a otázkami aplikované forenzní psychologie, ale také oblastmi interdisciplinárními, zejména trestněprávní, kriminalistickou a kriminologickou problematikou. Kniha je struk­turována podle základních témat řazených abecedně, přičemž jednotlivé kategorie zahrnují nejen meritorně psychologické poznatky, ale i témata z uvedených hranič­ních oblastí.

 
  • tisk
  • předplatit si