COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 6 / 2013

Odborná konference - 1. sesterský chirurgický den Evy Kvasnicové - multioborová spolupráce

Datum: 3. 6. 2013
Autor: Mgr. Iva Otradovcová

12. dubna 2013 uspořádala Sekce chirurgických oborů ČAS ve spolupráci s Chirurgickou klinikou 2. LF UK a ÚVN první odbornou konferenci, která má možnost mít v názvu jméno své první předsedkyně Evy Kvasnicové.

Všechny účastníky konference uvíta­la Mgr. Lenka Gutová, MBA, náměstek ředitele pro nelékařské zdravotnické profese a řízení kvality ÚVN. Ve svém projevu vyzdvihla potřebu nezapomínat na významné osobnosti současného českého ošetřovatelství. Takovou osob­ností Eva Kvasnicová byla.

Dopolední blok přednášek byl zaměřen na hojení akutních i nehojících se ran. V úvodní přednášce vysvětlila RNDr. Mrázová nutnost správného zhod­nocení rány, načasování léčby a použití vhodného typu materiálu. Sestry z ne­mocnic z celé republiky prezentovaly na kazuistikách své zkušenosti s léčbou. Velmi přínosné byly prezentace o léčbě a výživě u seniorů.

Na odbornou konferenci Sekce chirurgických oborů ČAS se sjely sestry z celé ČR
foto: Mgr. Iva Otradovcová

Odpolední blok byl věnovaný IBD onemocnění a ošetřování stomií. MUDr. Šerclová seznámila přítomné s Fast Track programem, který je zaměřen na redukci předoperačního, perioperačního a pooperačního stresu a který je přínosný nejen pro pacienty, ale i pro zdravotníky. MUDr. Ryska přednesl názornou před­nášku o chirurgickém řešení komplikací u Crohnovy choroby a ulcerózní kolitidy v souvislosti s dočasnou nebo trvalou ileostomií. Velmi zajímavá byla prezen­tace Bc. Novákové, která provedla test se studentkami zdravotní školy - jeden den nosily stomické pomůcky s imitací střevního obsahu na svém těle. Součas­ně si zapisovaly deníček svých pocitů. V ostatních prezentacích sestry pouka­zovaly na nutnost individuálního přístu­pu k pacientovi s novou i stávající stomií.

Celodenní program zakončilo ujiště­ní, že na podzim se sejdeme znovu, ale v Brně. V dalších letech bychom rády po­řádaly konference i v menších městech a přiměli k aktivní spolupráci i sestry z menších nemocnic.

Mgr. Iva Otradovcová - předsedkyně Sekce chirurgických oborů ČAS

 
  • tisk
  • předplatit si