COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 6 / 2013

Poruchy metabolizmu vody a elektrolytů s klinickými případy

Datum: 3. 6. 2013

/ Otto Schück / Grada Publishing, 160 s.,349 Kč /

Publikace tohoto autora, který je jedním z našich nejznámějších nefrologů, je moderně pojata a pojednává o typických poruchách vodního, elektrolytového a acidobazického metabolismu, které je nutno řešit v každodenní klinické praxi. U každého případu je uveden rozbor a jeho řešení, diagnostické a léčebné mož­nosti a připojena je i nezbytná teorie, potřebná k pochopení postupu. Knihu ocení inter­nisti, lékaři ARO, nefrologové, intenzivisti a samozřejmě medici.

 
  • tisk
  • předplatit si