COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 6 / 2013

Sestru Jindřišku Pavlicovou ocenili lékaři

Datum: 3. 6. 2013
Autor: Bc. Jindra Kracíková

Není tak časté, aby lékaři oceňovali sestry. A přece se tak stalo. V rámci významné akce 12. Jan Brod Memorial Lecture, která se konala ve dnech 24.-25. dubna 2013 v Plzni, udělili lékaři čestné členství v České nefrologické společnosti Jindřišce Pavlicové.

Bylo to poprvé, kdy se sestře dostalo významného uznání za dlouholetou činnost v oblasti nefrologie. V rámci slavnostního aktu zazněl výčet nejdůležitějších aktivit, které Jindřiška Pavlicová ve svém profesním životě vykonávala. Především byla vyzdvižena její činnost v letech 1971-1988 ve funkci staniční sestry hemodialyzačního střediska v teh­dejší Fakultní nemocnici a poté IKEM - v dialyzačně-transplantačním centru. Ve své funkci proškolila desítky sester v teorii i praxi nefrologické a dialyzační ošetřovatelské péče a byla též školitelkou začínajících lékařů. Doposud se tak k ní hlásí nejen sestry, ale i řada lékařů. S lékaři dále spolupracovala v oblasti kli­nické, vědecké, výzkumné, organizační a výukové činnosti a jako členka výboru Československé nefrologické společnosti JEP a předsedkyně nefrologické sekce sester se významně účastnila národních i mezinárodních aktivit. Při slavnost­ním aktu bylo připomenuto i to, že její zásluhou se v roce 1973 československé nefrologické sestry zapojily do evropské asociace EDTNA/ERCA, a vyzdviženo bylo i její spoluautorství na první učeb­nici pro specializační studium v nefrologii a její neutuchající aktivita, která přetrvává i do současnosti. Ocenění za celoživotní přínos v nefrologii předala Jindřišce Pavlicové jménem výboru České nefrologické společnosti prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc., MBA.

Za nefrologické sestry paní Jindřišce Pavlicové blahopřejeme.

Bc. Jindra Kracíková, předsedkyně nefrologické sekce ČAS

 
  • tisk
  • předplatit si