COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 11 / 2014

MUDr. Radim Uzel opět v Ústí nad Orlicí

Datum: 4. 11. 2014
Autor: Mgr. Lenka Podzimková

Již VI. odborná konference s názvem Prevence rizikového chování v oblasti sexuality se konala dne 1. října 2014 v Základní umělecké škole Jaroslava Kociana v Ústí nad Orlicí. Jako čestný host se konference zúčastnil i MUDr. Radim Uzel, který právě v orlickoústecké nemocnici odstartoval svoji kariéru.

Pořadatelem konference byla Střední zdravotnická škola Ústí nad Orlicí ve spolupráci s městem Ústí nad Orlicí. Čestný host MUDr. Radim Uzel, CSc., zaujal přítomné svou přednáškou na téma Změny prevence sexuálního rizika za posledních 40 let. Zajímavá byla i další vystoupení – např. MUDr. Dionýz Zakál, primář gynekologicko-porodnického oddělení Orlickoústecké nemocnice, a. s., přednášel o prevenci karcinomu děložního čípku a rizikovém faktoru přenosu lidského papilomaviru, MUDr. Jiří Pilař, také z Orlickoústecké nemocnice, a. s., hovořil o antikoncepci a prevenci předčasného těhotenství dospívajících.

MUDr. Radim Uzel

Žáci 3. ročníků oborů Zdravotnický asistent a Sociální činnost vystoupili pod vedením odborných učitelek s prezentací programu Hrou proti AIDS a peer programu Prevence HIV/AIDS.

S rizikovým chováním v kyberprostoru, s problematikou týraných a sexuálně zneužívaných dětí a s projevy sexuálního chování klientů v pobytových zařízeních sociálních služeb seznámili účastníky konference por. Bc. Lenka Vilímková, tisková mluvčí Policie ČR v Ústí nad Orlicí, por. Bc. Martin Drdla, PhDr. Hana Mervartová a Petra Řeháková.

Vzhledem k tomu, že konference měla u posluchačů veliký ohlas, předpokládáme, že se bude konat i příští rok, opět za přítomnosti MUDr. Radima Uzla, CSc., který s velkým zájmem poslouchal pozorně nejen své přednášející kolegy, ale také navštívil Střední zdravotnickou školu a prohlédl si její moderně vybavené učebny ošetřovatelství a pečovatelství.

Mgr. Lenka Podzimková, ředitelka školy

 
  • tisk
  • předplatit si