COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 11 / 2014

Rehabilitační metoda McKenzie

Datum: 4. 11. 2014
Autor: Eva Nováková, dipl. MDT

Až 80 % lidí na celém světě trpí bolestmi zad, které je omezují při denních činnostech v práci nebo při sportu. Čím déle tyto bolesti přetrvávají, tím více dochází ke snížení pohybové funkce a výkonnosti v práci, k psychické deprivaci nemocných a v neposlední řadě stoupají i ekonomické náklady vynaložené na zdravotní péči. Podle Robina McKenzie, zakladatele McKenzie metody, lze tomu všemu zabránit včasnou edukací. Nejlepší cestou pro pacienta i celou společnost je totiž podle něj naučit pacienty léčit se autoterapií.

V čem tedy metoda McKenzie spočívá? Její hlavní předností je přesnější diagnostika hybného systému, která následně pomůže vybrat cílenou terapii, tím urychlí proces uzdravení. Princip McKenzie metody spočívá v tom, že abychom mohli léčit, je nejdříve nutné rozpoznat, s čím bolestivý příznak (bolesti zad nebo krční páteře) souvisí. K tomu slouží důkladné mechanické vyšetření. To určí včasnou diagnózu, podle které se volí cílená terapie, ať už mechanická, nebo jiné léčebné postupy. Mechanické vyšetření – diagnostika McKenzie metodou (MDT) – přináší prospěch každému pacientovi např. při bolesti zad nebo po operaci ploténky, zatímco ne všichni pacienti jsou pro mechanickou terapii vhodní. Výzkum prokázal, že mechanická diagnostika je schopna validně určit zdroj problému (bolesti) a rychle rozpoznat, kdo bude pozitivně reagovat na léčbu. McKenzie diagnostická metoda se využívá na celém světě a je vhodná pro celý pohybový systém, tj. jak pro problémy bederní, krční páteře, tak pro klouby končetin.

McKenzie je tedy metoda nejen terapeutická, ale i diagnostická, která umožňuje odlišení nemechanického problému a specifikaci problému mechanického. Je založena na mechanismu produkce a eliminace bolesti v přímém důsledku na pohyb nebo polohu daného kloubu či celého těla. Tato terapie je vhodná pro celý muskuloskeletální systém. Urychluje léčbu a řeší i řadu chronických stavů (bolesti zad nebo krční páteře a pooperační stavy). Snižuje množství invazivních výkonů a celkově tím výrazně snižuje náklady na léčbu.

A co může očekávat pacient, který navštíví vyškoleného terapeuta? Měl by projít podrobným vyšetřením, které obsahuje velké množství otázek, včetně dotazů, jak se cítí v jednotlivých pozicích a pohybech. Fyzioterapeut tak na základě podrobné anamnézy, pohybového testu a kineziologického vyšetření určí, zda je terapie pro klienta vhodná, či nikoliv. Následně fyzioterapeut naučí pacienta provádět daný cvik, který je zvolen právě proto, aby ovlivnil pacientovy bolesti co do snížení až úplného odstranění většiny příznaků. Počet jednotlivých terapií pak závisí na vlastní spolupráci pacienta a stupni postižení. Aktivní přístup pacienta k terapii urychluje samotné vyléčení a je-li terapie vedena zkušeným fyzioterapeutem, je pravděpodobnost zhoršení minimální. Smyslem této terapie je naučit pacienta, jak si může odstranit svoje bolestivé obtíže sám a jak může preventivně předcházet dalším bolestem.

Vedoucí zástupci McKenzie (zleva): MUDr. Jana Letáková, cert. MDT,
MUDr. Hana Šolcová, cert. MDT, PhDr. M. Kotrbancová, cert. MDT,
Grant Watson, dip. MT, dip. MDT, senior instruktor MII, Eva Nováková, dip. MDT
foto: autorka

A jaké jsou výsledky této metody? V roce 2011 proběhl v ČR výzkum typu randomizované studie s ročním sledováním v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. U skupiny MDT ukázaly výsledky rychlejší uzdravení oproti skupině se stabilizačním cvičením (posilování svalů). U sledování s ročním odstupem se ukázalo 96% zlepšení nebo signifikantní zlepšení u skupiny MDT a 78% u kontaminované skupiny se stabilizačním cvičením (u této skupiny došlo ke kontaminaci, neboť tito pacienti cvičili stejné cviky jako u MDT v páteři a rovněž jejich páteř byla mobilizována různými směry). Výzkum, který provedla v USA americká pobočka McKenzie Insitutu ve spolupráci se zdravotní pojišťovnou Michelin, která hradí péči osob s myoskeletálními problémy, ukázal, že u osob, u kterých byla zahájena péče dle MDT, se doba trvání k úplnému uzdravení snížila z 84 na 27,4 dne, frekvence recidiv se z původních 60 % snížila na 5,4 % a průměrné náklady vynaložené na léčbu jednoho jedince za měsíc se snížily z původních 195 USD na 108 USD (snížení o 44 %).

Robin McKenzie a jeho Institut

Robin McKenzie (1931–2013) vytvořil své vlastní vyšetřovací a léčebné metody v průběhu 60. let minulého století a patřil mezi mezinárodně uznávané odborníky v diagnostice a léčbě bolestí zad. Úspěch jeho metody mechanické diagnostiky a terapie zaujal mnoho odborníků po celém světě. V současnosti je to nejsledovanější diagnostický a léčebný systém bolestí hybného systému (www.mckenziemdt.org). V roce 1982 založil Robin McKenzie mezinárodní institut, který má dnes 28 poboček po celém světě, včetně ČR. V témže roce obdržel čestné členství od Americké asociace fyzikální terapie (Honorary Life Member of American Physical Therapy Association) za „přínos k řešení problémů a záslužné činy pro vědu a výzkum ve fyzikální terapii a zásluhy pro lidstvo“, o rok později byl zvolen členem Mezinárodní společnosti pro studium bederní páteře (The International Member for the Study of the Lumbar Spine). V následujících letech obdržel mnoho čestných členství řady institucí, v roce 1990 byl u příležitosti oslav narozenin britské královny Alžběty II. jmenován důstojníkem Řádu britského impéria (OBE) a v roce 2000 ocenila královna Alžběta II. jeho zásluhy hodností Companion řádu New Zealand Order of Merit (CNZM).

Ukázka z knihy Léčíme si záda sami
Robin McKenzie patřil
mezi mezinárodně
uznávané odborníky
v diagnostice a léčbě
bolestí zad

McKenzie metoda se do České republiky dostala zásluhou prof. MUDr. Vladimíra Jandy, DrSc., z Klinky rehabilitačního lékařství FNKV, díky jehož přispění byla představena části našich fyzioterapeutů (rehabilitačních pracovníků) a lékařů. Jedním z nich byla i Eva Nováková z ÚVN v Praze, která si metodu nejen vyzkoušela a osvojila, ale i doplnila své zkušenosti v USA na klinice McKenzie Institutu. Poté, co složila mezinárodní zkoušky, přišla s návrhem založit pobočku tohoto institutu i v ČR. Dnes má tento institut tři hlavní cíle:

  • Vzdělávat fyzioterapeuty, lékaře i veřejnost v oblasti této metodiky (provozováním informačního systému, publikační činností, zajišťováním odborných stáží, školení, seminářů, výměnných pobytů apod.), aplikovat ji a rozvíjet v praxi.
  • Podpořit mezinárodní výzkum vlastní klinickou zkušeností.
  • Rozšířením této metodiky mezi fyzioterapeuty a lékaře přispět ke snížení nákladů na léčbu vertebrogenních onemocnění (bolesti zad a krční páteře), která v současné době zaujímají druhé místo v nemocnosti v ČR.

Více informací nejen o McKenzie institutu, ale i o této metodě naleznete na www.mckenzie.cz.

Eva Nováková, dipl. MDT, McKenzie Institut

 
  • tisk
  • předplatit si