COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 11 / 2014

Pracovní setkání nefrologických sester se zabývalo klinickými aspekty péče

Datum: 4. 11. 2014
Autor: Jindra Pavlicová

Klinické aspekty sesterské péče u dialyzovaných pacientů – tak byly nazvány dva pracovní dny nefrologických sester, které ve konaly dnech 3.–4. října v resortu Kunětické hory v Dříteči. Odbornou garanci nad touto mimořádnou akcí, které se zúčastnilo celkem 60 sester, měla nefrologická sekce ČAS.

Setkání bylo již tradičně rozděleno na část teoretickou a workshopy, které se konaly druhý den. Po přivítání všech účastníků se první přednášky ujala prof. MUDr. S. Dusilová Sulková, DrSc.. To, co je v současnosti pro dialyzované pacienty důležité, je kvalita a adekvátnost léčby. Vzorec KT/V pro výpočet adekvátnosti je celosvětově uznávaná veličina, kterou pro hemodialýzu vytvořil doc. Ing. F. Lopot. Starší sestry si tyto vědomosti zopakovaly a osvěžily, mladší se poučily.

Další sdělení se týkala toho, že neméně důležitým negativním činitelem při hemodialyzační léčbě je fosfor, který je vlastně uremickým toxinem. Zdravý člověk nemusí hladinu fosforu řešit, ale pro nemocné se selháním ledvin je to zásadní problém. I když v současné době existují léky – vazače fosfátů, samotné by nefungovaly. Je proto zapotřebí součinnosti vazačů, hemodialýzy a dietoterapie. Pro odstraňování fosfátů je třeba nejen nastavit správné parametry při hemodialýze, ale je nutná i upravená dieta. Zde mají kromě lékaře velkou kompetenci i nutriční terapeuti a všeobecné sestry. Aby pacient spolupracoval, dodržoval dietní opatření a užíval léky/vazače správně ve svém zájmu, musíme získat jeho důvěru.

I letos se pracovního setkání zúčastnili fyzioterapeuti, kteří svou přednášku a následně i demonstraci opět zaměřili na sestry a další nelékařský zdravotnický personál. Předvedli školu zad, ergonomii práce, ale i kompenzační cvičení a pomůcky.

Tématem dalších přednášek byla bezpečnost práce zdravotnického personálu při péči o dialyzované pacienty. Tato tematika je v posledních letech akcentována, protože EU vydala směrnici 2010/32/EU, která je všeobecným doporučením pro bezpečnost personálu. Jde v ní nejen o bezpečnou práci, ale i o používání bezpečnostních pomůcek a všeho, co pomáhá zvyšovat nejen kvalitu péče, ale co i vede k bezpečnosti personálu. ČR zapracovala většinu doporučení do zákoníku práce a do další legislativy, problémem je však zavedení všeobecných doporučení, pomůcek/bezpečnostních prvků do praxe.

Velmi pěkným sdělením byla přednáška MUDr. Guňky o tom, jak pečovat o chirurgické cévní přístupy pro hemodialýzu, jak komplikacím předcházet a jak je řešit. MUDr. Guňka také připomněl historii prvního cévního přístupu a rozdělil přístupy na nativní grafty (náhrady) a katetry. Opakovaně připomněl, že cévní přístup je pro pacienta to nejdůležitější, neboť je to jeho spojnice se životem.

V poslední prezentaci pak MUDr. Ságová zmínila význam adherence a compliance k léčbě dialyzovaných pacientů.

Z přednášek, které během pracovního setkání zazněly, byl vytvořen znalostní test jako zpětná vazba pro účastníky, který všichni na závěr setkání vyplnili. Zakončením druhého pracovního dne pak byl workshop, který byl zaměřen především na fosfátové jednotky od teorie k praxi. Účastníci při něm byli rozděleni do skupin, ve kterých pak společně pracovali.

Účastníci pracovní setkání hodnotili velmi pozitivně, což je pro předsednictvo nefrologické sekce závazek do budoucnosti. Další velkou akcí, kterou nefrologická sekce pořádá, je XIV. multidisciplinární kongres, který se bude konat ve dnech 20.–21. listopadu již tradičně v Brně.

Jindra Pavlicová, místopředsedkyně nefrologické sekce ČAS

 
  • tisk
  • předplatit si