Florence podporuje  
Zpět na detail čísla

Číslo 1 / 2023

Výprava budoucích sester do Španělska

Datum: 9. 2. 2023
Autor: Denisa Mrvová, Natálie Tykalová

Za vzděláním a dobrodružstvím se do španělského města Algeciras na 3 měsíce vydaly studentky Vyšší odborné školy zdravotnické v Hradci Králové

Dne 27. srpna 2022 se tři odvážné studentky Vyšší odborné školy zdravotnické jako první účastnily programu Erasmus+ Španělsko, který je zavedl na 3 měsíce do přístavního města Algeciras.

Jedním z mnoha pozitivních aspektů Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné zdravotnické školy v Hradci Králové je rozhodně program Erasmus+, který studentky zavedl na úplný jih Evropy.


Slavnostní přivítaní stážistů managementem nemocnice.
 

Studentky byly finančně zajištěny programem Erasmus+. Splnily nutné podmínky, do kterých patřila docházka, dobré akademické výsledky a znalost anglického jazyka, který byl prozkoušen testem. Škola studentkám zřídila kurz španělského jazyka, který je seznámil se základní gramatikou a kulturou. Kurz byl plně hrazen z vyhrazené části rozpočtu poskytnutým Erasmem+. Nedílnou součástí bylo dohlížet na španělské studenty ve fakultní nemocnici v průběhu odborné praxe. Navázaly přátelský vztah s Aaronem, který je posléze provedl městem Algeciras a uvařil jim domácí paellu.

Denisa, Kristýna a Natálie se za doprovodu vedoucí učitelky, která vyučuje ošetřovatelství a dohlíží na praxe na chirurgickém oddělení ve fakultní nemocnici, dopravily do města Malagy, odkud pokračovaly do cílového města Algeciras. Zde na ně čekala učitelka tamější zdravotnické školy, která jim představila jejich oddělení. Praktická výuka probíhala na oddělení nedonošených dětí, porodních sálech, oddělení pro matku a novorozence, urologické chirurgii, kardiologické chirurgii a interním oddělení.


Zprava Natálie, Denisa, paní učitelka a Kristýna.


Přestože se jedná o evropskou nemocnici, má jiný chod než u nás. Což je dobré, jelikož studentky mohou získat mnoho nových zkušeností a dovedností. Každé oddělení přijalo studentky s otevřenou náručí a sestřičky, ačkoli zde byla jazyková bariéra, se velmi snažily, aby se naše studentky cítily jako doma. Ukazovaly jim nové věci s trpělivostí a pochopením.

Ve volném čase se studentky snažily načerpat španělskou kulturu, získat nové přátele a posunout se na novou jazykovou úroveň.

Na jednom z oddělení, kam studentky docházely, byla sestřička jménem Ana, která je vzala „pod svá křídla“ a kromě toho, že jim ukázala písečné duny v okolí, je také seznámila se svojí rodinou, která jim připravila typické španělské jídlo gazpacho a tortilla de patatas. Jídla byla sice nezvyklá pro české chuťové buňky, ale přesto chutná.


Náš pracovní tým – poslední den stáže.


Tímto španělská pohostinnost nekončí, kromě Any se studentek ujal i Fabio, syn od sestřičky Marisy, který je provedl turistickým městem Cádiz, kde se děvčatům velice líbilo. Jednou z nejoblíbenějších destinací byla Catedral Nueva, která se pyšní svojí velikostí a krásnou architekturou. Nejen španělská města stojí za to navštívit, ale i venkov, který se ještě drží starých tradic. A tak všechny farmy jsou schopné samostatné obživy.

Samozřejmě celé 3 měsíce nebyly procházkou růžovou zahradou, ale spolu s přátelským španělským prostředím se překážky, které se občas objevily, překonávaly s lehkostí. Samozřejmě i učitelky ze zdravotnické školy v Hradci Králové jim byly velkou oporou a snažily se jim pomáhat na dálku.

Pokud budoucí studenti budou mít příležitost vycestovat společně s Erasmem+ kamkoli, ať se rozhodně chopí příležitosti! Je to skvělá šance získat větší rozhled ve zdravotnictví v jiných zemích, poznat nové kultury, jazyky a přátele.

 

Denisa Mrvová, Natálie Tykalová

Studentky 3. ročníku oboru Diplomovaná všeobecná sestra
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové

 
  • tisk
  • předplatit si