Florence podporuje  
Zpět do archivu

Číslo 2 / 2023

Číslo 2 / 2023

Číslo 2 / 2023
Vychází 18. dubna 2023

 

Obsah čísla

Editorial
 

Editorial

str. 1

Aktuálně / informace
 

Odborné setkání v Národním centru

str. 2

 

Zacházejme s antibiotiky s úctou, rezistentní bakterie může nakazit úplně kohokoli

str. 3 - 4

 

Zachraňujeme životy prevencí

str. 6 - 7

Obezitologie
 

Nový pohled na léčbu obezity

str. 8 - 13

 

Nízkoenergetické diety – VLED, LED a formula LED a jejich aplikace

str. 14 - 17

 

Nutriční péče v rámci bariatricko-metabolické chirurgie

str. 18 - 20

 

Obezita jako celosvětový problém

str. 21 - 23

 

Jak „neprohubnout“ život

str. 24 - 26

Dermatologie
 

Péče o kůži v létě a prevence melanomu

str. 27 - 29

 

První koupel novorozence, péče o jeho kůži

str. 30 - 34

Recenzovaný článek/Odborný článek
 

Postoj rodičov k očkovaniu vakcínou MMR v detských ambulanciách

str. 35 - 37

Studium a výzkum
 

Learning by doing ve výuce výzkumu v ošetřovatelství na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze

str. 38 - 39

Praxe
 

Gestační diabetes – berme ho konečně vážně pro zdraví budoucích generací

str. 40 - 43

Sestřičky v akci
 

Práce sestry ve Švýcarsku má svá specifika

str. 44 - 46

Angličtina
 

The role of the nurse practitioner in obesity management

str. 48

In press
 

Pohled zpět aneb zrcadlení historie v oboru ošetřovatelství

str. 100

 

Vnímání účinnosti, restriktiva a dodržování opatření proti šíření pandemie covidu-19 – mezinárodní srovnávací studie

str. 101

* Všechny články jsou přístupné v tištěné verzi časopisu. Open access je zpřístupněn po 2 měsících od data vydání.