Florence podporuje  
Zpět na detail čísla

Číslo 2 / 2023

Odborné setkání v Národním centru

Datum: 18. 4. 2023
Autor: doc. Ing. Pavla Staňková, Ph.D.

Dne 6. března 2023 se v Národním centru ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (Národní centrum) konalo odborné setkání na pozvání zástupců Ministerstva zdravotnictví a Národního centra s náměstkyněmi ošetřovatelské péče a hlavními sestrami poskytovatelů zdravotních služeb.

Aktuální informace z Ministerstva zdravotnictví (MZ ČR) přednesla Mgr. Alice Strnadová, MBA, ředitelka Odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání (ONP), hlavní sestra ČR. Byly představeny zejména implementační plány „Zdraví 2023“ a jejich dílčí cíle, Koncepce domácí péče, Koncepce ošetřovatelství včetně devíti pracovních skupin, Národní plán obnovy a Národní institut kvality a excelence zdravotnictví. Součástí prezentace byly také novely právních předpisů i nelegislativních materiálů v gesci odboru ONP. Oblasti přiznávání odborné a specializované způsobilosti se věnovala Mgr. Lenka Hladíková. Samostatně byla účastníkům setkání připomenuta také podstata specializačního vzdělávání a podpory vzdělávání v rámci rezidenčních míst, se kterou nás seznámili zástupci MZ ČR Ing. Lenka Čermáková a Bc. Martin Pavlica. S příspěvkem vystoupila Lenka Šnajdrová, tajemnice akreditační komise MZ ČR, která objasnila nejčastější dotazy týkající se akreditací.

Náměstkyně pro nelékařská zdravotnická povolání Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) Libuše Martináková, MBA, informovala nejen o stávajících a nových vzdělávacích aktivitách, ale také o realizovaných projektech a projektových záměrech IPVZ.

Dalším příspěvkem byla prezentace PhDr. Dany Hamerníkové z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, která se v rámci Odboru středního a vyššího vzdělávání a institucionální výchovy zabývá pokusným ověřováním stupňovitého propojení odboru vzdělávání 53 – Zdravotnictví.

Druhá část setkání se nesla v duchu novinek z Národního centra. Nejprve představila základní směry změn fungování Národního centra ředitelka PhDr. Mgr. Michaela Hofštetrová Knotková. Projektová manažerka Mgr. Jana Hubová poté seznámila účastníky odborného setkání s aktuálně realizovanými projekty a projektovými záměry, které se plánují v tomto roce i v delším časovém horizontu k podpoře vzdělávání u poskytovatelů zdravotních služeb. Problematiku Kontaktního centra – cizinci a jeho aktivit prezentovala náměstkyně úseku regulace nelékařských povolání Mgr. Eva Zubrová, Ph.D., která mimo jiné nabídla zúčastněným využití odborných webcastů, které přinášejí bližší informace pro zahraniční pracovníky u poskytovatelů zdravotních služeb. Dále prezentovala také aktivity realizované v rámci společného projektu s MZ ČR, Národním centrem a UNICEF.

Samostatný a atraktivní blok prezentací byl zaměřen na Systém psychosociálních intervenčních služeb (SPIS). Účastníci odborného setkání se mohli seznámit s praktickými zkušenostmi se zaváděním SPIS ve třech nemocnicích. PhDr. Mgr. Jana Barbora Boučková, MBA, se ve svém příspěvku zaměřila na využití týmu psychosociální podpory v Domažlické nemocnici, zkušenosti s fungováním SPIS ve Fakultní nemocnici Hradec Králové prezentoval MUDr. David Tuček a nastavení týmu zdravotnických peerů a interventů v Nemocnici Havířov představila náměstkyně pro ošetřovatelskou péči, peer a intervent Mgr. Renata Tydlačková.

Závěr odborného setkání patřil náměstkyni pedagogického úseku PhDr. Janě Nekudové, která představila novinky Národního centra v roce 2023, zejména akreditované kvalifikační kurzy, certifikované kurzy, konference a další vzdělávací akce, které podporují potřeby poskytovatelů zdravotních služeb.

Děkujeme všem za účast a budeme se těšit na další setkání.

 

 
  • tisk
  • předplatit si