COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 1 / 2010

Jistota kvalitní informace

Datum: 5. 1. 2010
Autor: Jarmila Škubová

Je rozhodnuto. Florence v tomto roce zažádá o udělení známky kvality, a vyjde-li to, bude moci používat titul Recenzovaný časopis. Ráda bych se v tomto úvodníku svěřila, co nás dovedlo k tomu, posunout laťku výš, a pak, jaké výhody to přinese našim čtenářům a autorům.

Začnu trochu zdaleka. V tomto čísle si přečtete zprávu z konference prezidia ČAS, která se věnovala převážně kvalitě zdravotnické péče. Hovořilo se tam o tom, že s rostoucí odborností ošetřovatelské péče, a tudíž i s nároky na každou sestru, rostou i rizika pro pacienta, nejsou-li nástroje pro eliminaci chyb. Na důležitosti stále získávají dokumentace, standardy péče, audity kvality, bez celoživotního vzdělávání sestry je její profese dnes už nemyslitelná.

Aby sestry vyhověly opravdu náročným podmínkám práce, potřebují kvalitní informace. Tedy takové, na které se mohou stoprocentně spolehnout, informace nové a žádoucí. Ty jim může poskytnout jen takový časopis, který má mechanismy (standardy), aby takové informace jistil. Jaké jsou podmínky pro recenzovaný článek? Dobré je, že ho už můžete vidět. První jsme zveřejnili v prosincovém čísle loňské Florence, další prolínají tímto časopisem. Můžete si je podrobně prohlédnout. Rozhodli jsme, že než oficiálně o známku požádáme, předvedeme, že to dokážeme.

Formálně, ale i graficky se recenzované články v našem časopisu od ostatních liší. V hlavičce jsou označeny titulem Recenzovaný článek, mají žlutý podtisk a na jejich konci najdete základní údaje o recenzentech.

Recenzenti jsou špičkoví odborníci ve zpracovávané problematice. Jimi vypracované recenzní posudky dostane autor na stůl a musí, chce-li, aby byl článek zveřejněn, zapracovat všechny připomínky. Recenzovaný článek má český a anglický souhrn, danou strukturu (záleží na tom, jestli je to výzkumná práce, či jiný typ článku), odkazový aparát, seznam literatury.

Podmínkou pro získání známky je, aby časopis obsahoval nadpoloviční většinu takto „jištěných“ článků. To vyhovuje i původní koncepci Florence, která stojí na odborných článcích a menšinu tvoří zprávy z konferencí a komentáře k důležitým, nejčastěji právním změnám v ošetřovatelství.

Vedle našich motivů a cílů, a také vedle výhod pro čtenáře, pro které vytváříme jistotu kvalitní informace, dáme příležitost i autorům, kteří podle kreditní vyhlášky získají za recenzovaný článek o 30 % kreditních bodů víc (nyní je za autorství odborného článku 15 kreditních bodů, za spoluautorství 10). Pro studující je výhodou prezentovat se u státních závěrečných zkoušek seznamem publikovaných prací, mezi nimiž jsou i recenzované články.

Podrobné požadavky na recenzovaný článek najdete na našem webu. Myslím, že není třeba se bát. Je to trochu více práce, ale nové zkušenosti získané v kontaktu s recenzentem a jistota kvality za to stojí. Jarmila Škubová

 
  • tisk
  • předplatit si