COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 9 / 2011

Hodnocení kvality života pro klinickou praxi a ošetřovatelský výzkum

Datum: 5. 9. 2011

/ Elena Gurková / GRADA PUBLISHING, a. s. Praha 2011, 224 s. 249 Kč ISBN 978-80-247-3625-9 /

Čtenáři dostávají do ruky ojedinělou odbornou publikaci, která zpracovává problematické oblasti měření kvality života, specifické pro ošetřovatelství. V rámci ní je kvalita života vymezena jako výsledek a ukazatel ošetřovatelské péče. Publikace se věnuje posuzování kvality života v souvislosti se zdravím a nemocí. V úvodní části shrnuje teoretická východiska a praktická doporučení, jakými metodami lze kvalitu života pacientů sledovat a měřit. V části pro praktické využití se autorka věnuje sledování kvality života u pacientů napříč spektrem chorob – např. u onemocnění akutních, chronických, onkologických a podle věku pacientů. Publikace se svým zaměřením dotýká nejen posuzování kvality péče jako takové, ale vystihuje také řadu etických aspektů práce sestry.

 
  • tisk
  • předplatit si