COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 4 / 2013

Body trojího účinku: metoda, kterou můžeme využít při každé terapii a úroveň naší péče se dostává o pár stupňů výš

Datum: 8. 4. 2013
Autor: RNDr. Jana Daňková
Body trojího účinku: metoda, kterou můžeme využít při každé terapii a úroveň naší péče se dostává o pár stupňů výš

O co se jedná?

Body trojího účinku = neurovaskulární a neurolymfatické body; jde o systém bodů a míst na těle, jejichž dotekem na­vozujeme harmonii v organismu. Pozor! Nejedná se o akupunkturní body.

Proč trojího účinku?

Protože mají účinky nejen tělesné, ale i emoční a mentální. Současně pracují ve více rovinách.

V 30. letech minulého století udě­lal dr. Frank Chapman unikátní objev. Objevil neurolymfatické neboli Chapmanovy reflexy. Metodou pokusu a omylu zkoumal tělo, mapoval reflexní body a zóny na něm a zkoumal jejich reflexní účinky na orgány a žlázy. Zjistil, že třením a dotykem těchto míst dochází k aktivaci lymfatických cév pří­slušných orgánů a žláz a tím k odplave­ní metabolických odpadních produktů, čímž se výrazně zlepšil jejich stav a po­sílila jejich funkce. Byl to unikátní objev pro vědeckou komunitu, ale používal se velmi málo.

v 60. letech minulého století tuto Chapmanovu mapu reflexů znovu objevil chiropraktik dr. Goodheart, který zkoumal, jestli je nějaké spojení mezi reflexy, svaly, orgány a meridiány čínské akupunktury. Mnohými pokusy opět ověřoval tato spojení a celou mapu doplnil. Zajímavé bylo především pro­pojení vztahů „východní" a „západní" medicíny.

V roce 1973 vydal dr. Thie učebnici Touch for Health, v níž byla práce s body a jejich užití popsána a byla tak předána široké veřejnosti. Od té doby je technika používání neurolymfatických a neuro-vaskulárních bodů rozvíjena, u nás však není známá. Využívá se v oblastech medicíny, chiropraxe, masáží, psycholo­gie, kineziologie i ve wellness centrech.

Já sama s touto technikou pracuji od roku 2002, kdy jsem se s metodou seznámila na kurzu Neurovaskulární a neurolymfatické body MUDr. PhDr. Mi­roslava Krejčíře. Poté jsem se dostala i k učebnici dr. Thie. Zprvu jsem víc vy­užívala neurovaskulární body na hlavě v určitém přesném systému, a to přede­vším k celkové harmonizaci klientů, pak jsem začala více využívat body neuro­lymfatické k hlubším lymfodrenážím organismu. Nyní již delší dobu využívám různé kombinace bodů a kombinuji tuto techniku s jinými terapiemi a jsem pře­kvapena, jakým způsobem se prohlu­bují účinky a kvalita všech ošetření. Od roku 2009 tuto metodu vyučuji a předá­vám zkušenosti své i svých klientů.

Body celkově harmonizují a vyrovná­vají systém tělo - energetika - psychi­ka, jsou tedy výbornou harmonizačně-vitalizační metodou, neboť je to systém „vypouštěcích" a „napouštěcích" bodů.

Metodu lze využít v profesionální péči o klienty i při každodenní péči o sebe a své blízké. Je nenáročná na podmínky a snadno využitelná i v domá­cím prostředí. v případě zájmu klienta o spolupráci je možné ho aktivně zapojit do péče o sebe sama. Body se dají využít samostatně nebo v kombinaci s jiným typem masáže či jiné terapie. Terapie se použitím bodů zefektivňují, jejich účinky jsou mnohem rychlejší, hlubší a trvalejší. Body je možné využít v klasické rehabilitaci při povolování svalů před odblokováním, v terapiích používajících akupunkturní systém i při odstraňování nepříjemných psychických stavů.

Při této metodě dochází k aktivaci orgánů nebo se navozuje hluboká rela­xace po výkonu či při stresech. Dochází ke zřetelnému uvolnění svalů - lze zacílit nejen na jednotlivé svaly, ale i ne­specificky na svaly celého těla. Metoda podporuje detoxikaci, pomocí bodů lze dělat doplňkovou diagnostiku, body propojují znalosti východní medicíny s klasickými terapiemi pracujícími se svaly a orgány. Pomocí bodů se snáze dostáváme k řešení problémů klientů při využití minimální fyzické námahy. výrazné úspěchy máme při bolestivých stavech zad, odstraňování bolestí hlavy a migrén, bolestí ramen a kolen, brnění rukou, nevolnostech a zklidnění či harmonizaci autonomního nervového systému.

RNDr. Jana Daňková, www.dotekprozdravi.cz

 
  • tisk
  • předplatit si