COVID-19
 
Zpět do archivu

Číslo 2 / 2021

Číslo 2 / 2021

Číslo 2 / 2021
Vychází 13. dubna 2021

Florence 2/2021

 

Obsah čísla

Co se do čísla nevešlo
 

Linka kolegiální podpory pro pracovníky ve zdravotnictví – SPIS

Aktuálně / informace
 

Kampaň Nursing Now v České republice

str. 2 - 3

Pediatrie
 

Výživa dětí

str. 8 - 9

Pneumologie
 

Obecné principy správně prováděné inhalační techniky a chyby s ní spojené

str. 12 - 13

Odborný text
 

Testování kognitivních funkcí zdravotníků aneb kognitivní připravenost na výkon povolání

str. 18 - 20

Praxe
 

STK pro chlapy

str. 30 - 31