COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 4 / 2013

Století Jedličkova ústavu připomene i dokument

Datum: 8. 4. 2013
Autor: tz, mhe

Sté výročí svého založení si letos připomíná Jedličkův ústav. Při této příležitosti se odehraje celá řada akcí. Tou nejbližší bude promítání do­kumentárního filmu Tomáše Škrdlanta s názvem Století jedle, které se koná 10. dubna od 17.00 hodin v Modré posluchárně Filozofické fakulty UK v Celetné ulici č. 20 v Praze. Vstupné je zdarma.

„Univerzita Karlova nezapomíná na své vý­znamné absolventy a jejich odkaz si při příleži­tostech, jakými jsou například nejrůznější výročí, pravidelně připomíná. Na práci Rudolfa Jedličky může být univerzita právem pyšná. A nejen uni­verzita," uvedl rektor UK profesor Václav Hampl.

 

Jedličkův ústav byl v Praze na Vyšehradě v tichosti otevřen k 1. dubnu 1913 a přes 40 let byl provozován Spolkem pro léčbu a výchovu rachitiků a mrzáků v Praze. Předsedou spolku byl tehdy MUDr. Rudolf Jedlička, který v roce 1895 absolvoval lékařskou fakultu UK a se svým bra­trem pracoval v soukromém sanatoriu v Podolí. Již ve své době byl považován za velmi zručného a odvážného chirurga. Od začátku se mu podařilo nastartovat úctyhodný rozvoj nového pedagogicko-zdravotně-sociálního zařízení. Zpočátku to byl domov a škola pro deset dětí, posléze dětí s tělesným postižením přibývalo. Během 1. světo­vé války začal ústav přijímat i válečné invalidy.

Významné výročí letos připomene mj. i spe­ciální Den otevřených dveří, který se bude konat 3. května, nebo výstava v centru současného umění DOX v Praze. Více informací najdete na www.jus.cz/100letjedle.  

tz, mhe

 
  • tisk
  • předplatit si