COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 12 / 2017

Odběr krve bez rizika poranění? S bezpečnostními jehlami to není problém

Datum: 4. 12. 2017
Autor: Bc. Magda Hettnerová

Celkem 3 159 poranění ostrým předmětem ohlásili v loňském roce čeští zdravotníci. Nejvíce zranění přitom bylo způsobeno injekční jehlou (2 213). Vyplývá to z údajů Ministerstva zdravotnictví ČR. Skutečných poranění je však mnohem více. Jak ukázalo dotazníkové šetření, které provedla Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků (POUZP) v roce 2014 uvedlo 13 % všeobecných sester, že své poranění o ostrý předmět nehlásily, zatímco v roce 2017 jich bylo alarmujících 27 %. Přitom povinnost hlásit každé, byť drobné poranění, ostrým předmětem je dána zákonem.

Poranění ostrým předmětem znamená značná rizika, zejména přenosu infekčních onemocnění. Každý, kdo se ve zdravotnictví poraní o kontaminovaný předmět, musí podstoupit řadu vyšetření, která jsou nejen finančně nákladná, ale čekání na výsledky může pro zraněného i jeho blízké znamenat také značnou psychickou zátěž,  nehledě na další lékařský dohled pod kterým musí zdravotník být.

Jedním z řešení tohoto problému je používání bezpečnostních zdravotnických pomůcek. Jejich zavedení by znamenalo mimo jiné i značnou finanční úsporu ve zdravotnictví.

Podle MUDr. Heleny Sajdlové, vedoucí oddělení smluvní politiky Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, činí náklady na laboratorní vyšetření u jednoho poranění 9 581 Kč. V celé ČR je ročně provedeno průměrně 10 500 000 odběrů krve za rok. [1] Náklady na spotřebované odběrové jehly činí asi 20 milionů korun včetně DPH. Pokud by bylo plošně zavedeno používání bezpečnostních jehel, vzrostly by sice náklady o dalších zhruba 20 milionů korun včetně DPH, tyto by však byly plně kompenzovány zdravotním pojišťovnám snížením  nákladů na laboratorní vyšetření. Zároveň by se snížily náklady na lékařský dohled nad zdravotníky, kteří se zranili (jak je však uvedeno výše – tato částka není v současné době vyčíslena).

Bezpečnostní jehla může mít kryt, ale i jednoduše ‘zmizet‘

Výrobci bezpečnostních zdravotnických pomůcek přicházejí s nejrůznějšími způsoby řešení, jak zranění zdravotníků zabránit. Mezi ně patří i společnost Becton Dickinson (BD), která nabízí hned tři generace bezpečnostních odběrových jehel. Jedná se o bezpečnostní odběrovou jehlu BD Vacutainer® EclipseTM, BD Vacutainer® EclipseTM SignalTM a poslední novinku, křídlovou jehlu BD Vacutainer® UltraTouchTM. Jehly jsou určeny pro různé typy pacientů a liší se i vzhledově. Všechny však mají jedno společné – maximální bezpečnost  pro zdravotnický personál i pro pacienty.

Abychom zjistili, jak se sestrám s těmito jehlami pracuje a zda by si přály mít je k dispozici na svých odděleních, nechali jsme šest všeobecných sester z interních a chirurgických oddělení tří velkých pražských nemocnic jehlu BD Vacutainer® EclipseTM týden testovat (technické parametry testované jehly: 21G šíře, 32mm délky, zelené označení).

Tuto jehlu jsme zvolili s ohledem na její nižší cenu, protože právě cena  je jedním z hlavních kritérií, podle kterých se management českých zdravotnických zařízení řídí při výběru dodavatelů zdravotnického materiálu a pomůcek. Všechny sestry ji použily 25krát a více.

Jehla BD Vacutainer® EclipseTM se od standardních odběrových jehel liší na první pohled růžovým bezpečnostním krytem, který je pevnou součástí těla jehly. Bezpečnostní kryt ukazuje směr zkosení a tedy i zavedení jehly do žíly. Jakmile sestra odběr dokončí, jednoduchým pohybem kryt „zaklapne“, čímž se použitá jehla uzamkne a k poranění již nemůže dojít. Kryt nelze z jehly odstranit před ani po použití.

Právě bezpečnost a jednoduchou manipulaci s krytem většina sester ocenila. „Velkou výhodou oproti námi používaným jehlám je u BD Vacutainer® EclipseTM velice jednoduché bezpečnostní zajištění použité jehly – v podstatě jedním prstem jedné ruky, čímž je zajištěna téměř 100% ochrana před poraněním,“ uvedla například staniční sestra Kardiologie Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice v Praze (ÚVN) Dana Dulavová.

Její kolegyně, staniční sestra JIP Neurochirurgické kliniky ÚVN, Zuzana Vaňatová, DiS., bezpečnost také ocenila, ale kryt jí při odběrech překážel. Stejný problém měly i dvě další testující sestry Mgr. Jiřina Králová, staniční sestra Kliniky kardiologie IKEM a Ludmila Lavičková, všeobecná sestra z ambulance I. Chirurgické kliniky 2. LF UK a FN Motol. Bc. Renata Novotná, všeobecná sestra z lůžkového oddělení Kardiochirurgie IKEM k testované jehle uvedla: „Při prvním použití byla krytka nezvyk, ale při dalších použitích jsem už nevnímala rozdíl oproti standardním jehlám.“

Všechny testující sestry se však shodly na tom, že kryt rozhodně splňuje svůj účel a chrání zdravotnický personál před poraněním.

Mgr. J. Králová z Kliniky kardiologie IKEM také uvedla, že testovaná jehla je kratší než ty, které na oddělení běžně používají a že u pacientů s obtížným žilním přístupem se jí s jehlou hůře manipulovalo. Kratší délku jehly uvedly také sestry z motolské nemocnice Ludmila Lavičková a Jaroslava Křelinová z cévní ambulance Interní kliniky FN Motol.

Podle výrobce, společnosti BD, testovaná jehla odpovídá standardním rozměrům zelené odběrové jehly. Pro pacienty s obtížným žilním přístupem vyrábí společnost BD tzv. křídlové jehly a speciálně jehla BD Vacutainer® UltraTouchTM,  je mj. vybavena systémem Push Button – unikátní technologií patentovanou společností BD, díky které jehla po použití okamžitě ‘zajede‘ dovnitř systému, takže opět minimalizuje riziko poranění.

„Tato jehla třetí generace je vhodná pro onkologické, seniorní a další pacienty s problematickými žilami, ale třeba i pro novorozence. Její ultratenká kanyla RightGaugeTM s menším vnějším průměrem, je vhodná pro všechny žíly bez vlivu na dobu plnění a kvalitu vzorku a zkosení PentaPointTM vyžaduje o 32 % nižší sílu k průniku, takže odběr je pro pacienty méně bolestivý,“ vysvětlila produktová specialistka společnosti BD Štěpánka Černá. Bezpečnostní tlačítko, které je na jehle označené jako malý černý trojúhelník a které způsobí, že jehla po odběru, avšak ještě pří umístění v žíle, okamžitě po jeho zmáčknutí ‘zajede‘do těla jehly. Tyto jehly však sestry zatím netestovaly.

U testované jehly BD Vacutainer® EclipseTM ocenila polovina z testujících sester zaoblený tvar „kloboučku“. Všechny také shodně uvedly, že pacienti si nevšimli rozdílu mezi testovanou jehlou a jinými, na odděleních standardně používanými jehlami.

Polovina z testujících sester uvedla, že by chtěly, aby mohly testovanou jehlu na oddělení běžně používat. Jedna ze tří sester, které odpověděly, že by jehlu na oddělení běžně užívat nechtěly, uvedla jako důvod fakt, že jsou se stávajícími jehlami spokojené. Další dvě  jehlu odmítly, protože se jim s ní špatně pracovalo zejména u pacientů s horším žilním přístupem. Pro takové pacienty však testované jehly nejsou vhodným produktem a výrobce  doporučuje použití křídlových jehel, nebo jehel s kontrolou vpichu.

Na otázku, zda by testovanou jehlu doporučily svým kolegům a kolegyním, uvedlo pět ze šesti sester, že ano.

Magda Hettnerová, redakce Florence


[1] Podle informací zjištěných Š. Černou ze společnosti BD na základě zákona č.106/1999 Sb., Zákona o svobodném přístupu k informacím.

fota: BD

 

Nejčastější otázky z praxe:

Proč bych měl(a) užívat systém BD Vacutainer®?
Protože je hygieničtější a bezpečnější metodou pro odebírající personál a protože krev teče ze žíly rovnou do uzavřené zkumavky. Přímý kontakt krve s aditivy ve zkumavce poskytuje laboratoři mnohem kvalitnější vzorek. Vyloučení přenosu krve ze stříkačky do zkumavky minimalizuje hemolýzu a zároveň kontakt s krví. A konečně, protože bezpečnostní zařízení umožňuje okamžitě a bezpečně likvidovat použité jehly a minimalizuje tak riziko poranění.

Jak dlouho trvá naučit se se systémem zacházet?
Nijak dlouho. Vždy je dobré začínat s odběrem z dobré žíly a po prvním nebo druhém odběru zjistíte, že vaše sebedůvěra roste a vše jde snadno.

Hodí se i pro špatné žíly?
Špatné žíly ztěžují odběr kterýmkoli systémem. Můžete však použít pro odběr soupravu s křidélky, která má tenčí jehlu a hadičku s  luerovým adaptérem, který je možné napojit na držák systému BD Vacutainer® a eliminovat tak pohyby jehly v žíle při výměně zkumavek v „kloboučku“. Tyto soupravy na odběr krve jsou vhodné i pro specifické pacienty (novorozenci, senioři, onkologičtí pacienti aj.).

 
  • tisk
  • předplatit si