Florence podporuje  
Zpět na detail čísla

Číslo 6 / 2021

Co znamená přijít včas? To nejdůležitější v projektu M&P&

Datum: 14. 12. 2021
Autor: Bc. Petra Absolonová, MBA, Bc. Michaela Přikrylová

M&P& je zkratka jmen Míša a Petra – dvou aktivních sester z Masarykova onkologického ústavu v Brně, které se rozhodly pomáhat a bojovat za zdraví každého z nás svojí vlastní cestou. Pojďme si je samotné i jejich projekt představit.

Každý z nás potřebuje pro správnou orientaci tu správnou mapu, pokud chce dojít úspěšně a bez nehod do cíle. Pro nás je cílem zdraví nás všech. Kompetence má každý především ve svých rukou. My máme informace, zkušenosti a znalosti, které pomohou najít tu správnou cestu – cestu k vlastnímu udržení zdraví.

 

Kdo jsme?

Bc. Petra Absolonová, MBA
Od malička jsem věděla, že mou profesní dráhu bude určovat péče o pacienty. Babiččin starý kufřík na natáčky se stal mojí lékařskou taškou. Vše, co se podobalo lékařským přístrojům, jsem si schovávala a léčila celou svoji rodinu.

Ošetřovatelský proces jsem si v rámci praxe na zdravotní škole zrealizovala po svém. Týkal se chlapce s kombinovanou vrozenou vadou. Profesorka mi sdělila: „Slečno Schicková (mé příjmení za svobodna), vy píšete lidský příběh a ne proces,“ a bylo to tak. Viděla jsem chlapce a dopady na jeho zdraví, ne proces.

Při mém prvním nástupu do zaměstnání jsem šla za hlavní sestrou s tím, že chci pracovat na oddělení LDN. Cítila jsem potřebu zaktivizovat péči o seniory. Ona mi ale řekla, že bych se jí „lépe hodila“ na oddělení endoskopie, ať to zkusím. Tak se stala gastroenterologie – endoskopie mojí láskou.

Mám dvě důležité větve svého života – rodinu a endoskopii. Pro obě pracuji ráda, jsou připoutány ke mně a já za ně cítím zodpovědnost. Pacienti pro mě nejsou ani čísla, ani jedni z mnoha, ale zcela konkrétní osoby, mají číslo na můj osobní mobil a mohou volat kdykoli.

V současné době pracuji na pozici vrchní sestry gastroenterologického oddělení, ráda řídím, organizuji, plánuji a kontroluji chod oddělení. Díky vedení nemocnice a  zvláště díky podpoře paní náměstkyně PhDr. Kocourkové, MBA, je naše pracoviště na nejvyšší úrovni.

Bc. Michaela Přikrylová
Je až úsměvné, že osobou, která mi pomohla uskutečnit sen stát se sestřičkou v bílé uniformě, byla vlastní tchyně. Nastoupila jsem do Masarykova onkologického ústavu (MOÚ), kde jsem ocenila kvalitní a především lidské nadřízené, jejichž profesní chování bylo vždy podporující. I díky nim jsem mohla dostudovat onkologickou specializaci v Národním centru ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně a obor andragogika na Univerzitě J. A. Komenského v Praze.

V roce 2006 mi profesor Rostislav Vyzula nabídl místo sestry na preventivní ambulanci pro samoplátce. Zde jsem našla své místo a myslím, že za 14 let jsme odvedli společně s lékaři velký kus dobré práce a zachránili mnoho lidských životů.

V současné době pracuji jako staniční sestra a koordinátorka Centra prevence, pracuji s vědomím, že cílené informace mají reálný dopad na včasnou diagnostiku.

Jaké jsou hlavní cíle projektu M&P&?

Hlavním cílem projektu M&P& je oslovit laickou i odbornou veřejnost formou erudované přednášky, a to na místě, kde se posluchači cítí relativně bezpečně. Přijdeme za nimi. Jde nám o osobní poznání a kontakt, který považujeme z lidského hlediska za nejcennější. Předpokládáme, že poznatky získané prostřednictvím aktivní prezentace si občané přenesou i do vlastních rodin, a tím bude dopad širší. Nechceme zůstat v rovině edukačních letáků – kdo z nás je skutečně s dopadem čte? Naším cílem je, aby se v přetechnizovaném světě, kdy pomalu ztrácíme svou autonomii, neztratila lidskost.

Tento projekt probíhá v garanci a pod záštitou MOÚ Brno. Nabídka je určena obcím, firmám a podnikům, které mají zájem v udržení zdraví svých občanů a zaměstnanců.

Máme chuť za každého bojovat a v boji vytrvat!

Jaké jsou další dílčí cíle?

Nečiníme osvětu s mimořádným nárokem na odměnu. Projekt má další poslání a návaznost – dobrovolné finance zaplacené za přednášku jsou ukládány na transparentní účet, ze kterého bude MOÚ finančně podporovat a saturovat potřeby v rámci onkologické prevence a včasné diagnostiky našich pacientů.

Dalším dílčím cílem je motivovat naše kolegyně z různých oborů a odborností, aby se zapojily do našeho projektu a podílely se na podpoře správného chování každého z nás ke svému zdraví.

Jsme hrdé na to, že jsme sestry. Díky podpoře a motivaci naší paní náměstkyně nejsme sestry „ve vleku“, ale chceme se aktivně spolupodílet na prevenci a včasné diagnostice. Sestry se v současné době vzdělávají, aby rozšířily své kompetence – naše pozice se mění. Tvář ale musí zůstávat stejná – laskavě obrácená k našim pacientům. Jen tak je neztratíme!

Co nás čeká příště?

V příštím čísle Florence otevřeme třináctou komnatu slinivky. Povíme si, co víme, co můžeme, jaké máme nástroje a více o včasné diagnostice.

 


Náměstkyně MOÚ: PhDr. Jana Kocourková, MBA
Pracuje na pozici náměstkyně pro nelékařské zdravotnické pracovníky MOÚ. Je autorkou a realizátorkou dvou projektů, které v rámci soutěže „Bezpečná nemocnice“ byly v roce 2013 a 2015 vyhodnoceny jako celorepublikově nejlepší. Je členkou pracovní skupiny MZ ČR pro přípravu návrhu specializačního studia pro všeobecné a dětské sestry zaměřeného na ošetřovatelskou péči v onkologii. Je aktivní členkou předsednictva onkologické sekce ČAS. V roce 2016 jí byla ČAS udělena cena Florence Nightingelové za rozvoj oboru. V tomtéž roce získala ocenění Sestra roku v kategorii Sestra v managementu a vzdělávání.

O autorkách:
Bc. Petra Absolonová, MBA

Pracuje na pozici vrchní sestry gastroenterologického oddělení Masarykova onkologického ústavu (MOÚ). Systematizovala péči o pacienty s perkutánní endoskopickou gastrostomií, aktivně rozvíjí péči o pacienty s pankreatopatií. Realizuje semináře pro nelékařské zdravotníky v oblasti edukace a péče o pacienty s gastroenterologickou problematikou.

Bc. Michaela Přikrylová
Pracuje na pozici staniční sestry a koordinátorky Centra prevence MOÚ. Spolu s profesorem Vyzulou zaváděla systém preventivní péče v oblasti onkologické prevence.

 
  • tisk
  • předplatit si