COVID-19
Florence podporuje  
Zpět na detail čísla

Číslo 6 / 2021

Rescue marathon 2021

Datum: 14. 12. 2021
Autor: Ivana Lišková, Ondřej Dostál, Martina Chasáková

Ve dnech 24.–26. září 2021 se v objektu bývalých kasáren v Kostelci u Heřmanova Městce (okres Chrudim) konal jedenáctý ročník tradičního zdravotnického cvičení Rescue marathon. Jeho mottem je: „Zážitek nemusí být pozitivní, stačí, když je silný.“

Víkendového cvičení se tradičně účastnily týmy z celé České republiky i Slovenska. Jedenáctý ročník byl o rok odložen kvůli epidemiologické situaci. Na akci se podílelo téměř 200 osob – 16 čtyř- nebo pětičlenných týmů zdravotníků, členů Českého či Slovenského červeného kříže, sborů dobrovolných hasičů nebo zájemců o první pomoc, dále 65 figurantů, tři organizátoři a téměř 50 osob zajišťujících kvalitu průběhu cvičení včetně maskérů, řidičů, kuchařů, ­peerů nebo garanta první pomoci.

Účastníci se sešli již v pátek, kdy byla akce oficiálně zahájena, a byl přivítán garant první pomoci MUDr. Robert Hoffmann. Následovaly porady všech zasahujících, řidičů, figurantů a hodnotících, účastníci se rozdělili k workshopům a nočním zásahům. Letos si zasahující vyzkoušeli správné nasazení a používání ochranných pomůcek, dozvěděli se, jak rozpoznat otravu oxidem uhelnatým a jak pečovat o zasaženou osobu. Při nočních zásazích se týmy vystřídaly u pádu stromů na osoby a u hromadné dopravní nehody. Zásahy kladly vysoké nároky na taktiku, komunikaci a spolu­práci, navíc ztíženou hlučným prostředím a velkou plochou, na které se situace nacházely.

Sobotní ráno začalo předem ne­ohlášenou ranní akcí, při které týmy pátraly po větším počtu osob v přilehlém lese. Navazoval nástup týmů, rozdání instrukcí a map a příprava stanovišť. Po rozvozu figurantů a hodnotících následoval rozvoz týmů na výchozí místa trasy, odkud se přesunuly na svá první stanoviště. Ta byla rozmístěna na trase dlouhé přibližně 22 kilometrů.

Marathon byl zahájen v 9 hodin a pokračoval až do 19 hodin. Během tohoto času účastníci prošli celou trasu, na které je čekalo 11 ­zastavení s modelovými situacemi. Výkon týmu, poskytnutou první pomoc i taktiku zásahu sledovali přítomní hodnotící, kteří následně dávali účastníkům zpětnou vazbu. Letos šly týmy proti sobě, takže na některých stanovištích zasahovaly ve dvou, vždy s jiným týmem, než u předchozích zásahů.

Jedním z letošních silných momentů bylo zajímavé stanoviště Požár, kde hořelo v místnosti, v níž byly nedobrovolně zamčeny tři dívky. Od začátku bylo dáno, že se k nim týmy nedostanou v čas. Okna byla zamřížovaná, dým se valil ven a holky postupně přestaly volat o pomoc.

Marathon probíhal hladce podle harmonogramu, v jeho průběhu bylo možné i díky zapůjčeným radiostanicím operativně řešit pomoc týmům s trasou, distribuci obědů, svačin a teplých nápojů na stanoviště a svážet vyčerpané. Po skončení marathonu a svezení všech účastníků zpět na základnu byla servírována večeře a účastníci mohli využít mobilní hygie­nické zázemí postavené hasiči. Pozdní večer se nesl v duchu poskytování osobní psychohygieny s peer konzultanty a konzultantkami a ve sdílení zážitků a dojmů s ostatními účastníky.

Akce trvala v kuse 28 hodin. Organizátoři museli řešit i několik lehkých zranění nebo následky vyčerpání.

Rescue marathon byl celkově účastníky hodnocen velmi kladně, organizátoři získali prostřednictvím evaluace průběhu cvičení množství námětů do dalších ročníků, na které se jistě můžeme velmi těšit. 

 

Ivana Lišková, Ondřej Dostál, Martina Chasáková, členové týmu organizátorů

 

 
  • tisk
  • předplatit si