Florence podporuje  
Zpět na detail čísla

Číslo 6 / 2022

Care Comm s. r. o. – těžké chvíle nás nejvíce posouvají

Datum: 14. 12. 2022
Autor: Redakce Florence

Kdo stojí za vydáváním časopisu Florence pro nelékařské zdravotnické pracovníky? Jak složitá je redakční práce a vedení vydavatelství? Na tyto a další otázky odpovídá ředitel a jednatel společnosti Martin Koblasa.

 

Kdy vzniklo vydavatelství Care Comm s. r. o. a jaké byly jeho počátky?

Firma vznikla v roce 2020 během první vlny covidové pandemie. V té době nikdo nevěděl, co onemocnění přinese, zda je to konec civilizace nebo jak moc se bát. Mnoho firem skončilo, lidé byli izolovaní, přicházeli o práci nebo byli nuceni využívat státní podpory. V tu dobu jsme založili firmu Care Comm s. r. o., specializovanou na vydávání odborných lékařských časo­pisů. V tom nejtěžším období jsme firmu budovali a zakládali nové pracovní pozice. Během půl roku od založení firma získala takové renomé, že se mohla zúčastnit výběrového řízení a ucházet se o další časopisy ČLS JEP. I když se výběrového řízení účastnilo více firem, a to i s výrazně delší historií na trhu, dokázali jsme ho vyhrát a získat další odborné časopisy. Vznikli jsme v těžkých chvílích, ale osobně jsem toho názoru, že právě v takových chvílích se člověk nejvíce posouvá, což je vidět na našich výsledcích.


Vydavatelství má i sesterskou firmu Care Comm Pharm s. r. o.

Během dalšího půl roku jsme založili ještě sesterskou firmu Care Comm Pharm s. r. o., specializovanou na zásobování zdravotnických zařízení a dodávání kvalitních a spolehlivých testů na covid-19. Vznikl e-shop, v němž bylo možné si objednat na tu dobu nejkvalitnější antigenní testy. V pandemickém období jsme také pomáhali s testováním ve firmách a spolupracovali s univerzitami i státními subjekty napříč ekonomikou, ať jen radou nebo dodávkou testů. Byla to těžká doba, ale pevně věřím, že jsme dělali maximum pro to, abychom se po stránce zdraví co nejdříve zase vrátili k normálnímu životu, což se, doufám, i podařilo.

V současnosti se Care Comm Pharm s. r. o. specializuje na provoz lékárny zásobující zařízení ústavní péče a domovy pro seniory léky, v čemž vidíme nejen obrovskou výzvu dodat tu nejlepší službu, ale především možnost pomáhat tam, kde je to nejvíce potřeba.

Setkal jsem se i s názorem, že ­budování firmy a její růst jsou v ­ob­dobí pandemie často negativně vnímány, ale já to vidím právě naopak. Nestáli jsme na místě, nečekali, co se bude dít a kdo nám pomůže, ale sami jsme se podíleli na tvorbě své budoucnosti a snažili se u toho pomáhat i druhým. Stejně jako zdravotníci, kteří také nemohli zůstat za dveřmi a přes sklo sledovat běh událostí.


Jaký byl Váš původní záměr při zakládání firmy? Měl obsahovat i digitální projekty?

Mým původním investičním záměrem bylo provozovat digitální projekty v oboru zdravotnictví. V době založení společnosti Care Comm se zdálo, že budoucnost leží pouze na poli digitálního světa, internetu a sociálních sítí. Postupně se ale ukázalo, že kvalitním nositelem informací jsou analogové tištěné časopisy, které nyní tvoří základ a nedílnou součást firmy. Vidím v nich obrovskou budoucnost – tím, že existují fyzicky, lze je držet v ruce a listovat jimi, najdete je v knihovnách – to je něco, co v sobě nesou jen tištěné formy médií, a navíc pokud jsou vedeny v takové kvalitě, jakou nabízíme. Kvalitě, kterou zajišťují zkušení odborní redaktoři ve spolupráci s dalšími členy redakčního týmu, ať už jazykovými korektory, překladateli nebo grafiky.


Doba nebyla jednoduchá, skrývala různé nástrahy…

Právě pro vydávání odborných tištěných časopisů není ani dnes nejpříznivější doba. Probíhající válečný konflikt vedoucí ke zdražování cen papíru a energií nám situaci neuleh­čuje. I přes všechny komplikace kvalita našich časopisů zůstává, firma se rozvíjí a nadále roste, můžeme si dovolit usilovat i o další odborné lékařské časopisy. Když společnost Care Comm vznikla, měla ve svém portfoliu odborné lékařské časopisy: Klinická onkologie, Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, Gastroenterologie a hepatologie, Kardiologická revue, Súčasná klinická prax, vlastní časopis Florence a originální ediční řadu Terapie v…

Po výběrovém řízení ČLS JEP získala dalších pět časopisů, kterými jsou Česká gynekologie, Rehabilitace a fyzikální lékařství, Otolaryngologie a foniatrie, Transfuze a hematologie dnes, Acta Chirurgiae Plasticae, a pouze Kardiologická revue se přesunula do digitální podoby.


Co vše je společnost Care Comm schopna nabídnout?

Firma se nespecializuje „pouze“ na vydávání časopisů pro odborné lékařské společnosti. Má i vlastní tištěný časopis pro nelékařské zdravotníky Florence, jediný odborný časopis svého druhu v České republice, jehož součástí je i vlastní web.

Publikuje a zpracovává originální kongresové zpravodajství, které vydává v kongresových přílohách Terapie v… Tato edice přináší zpravodajství z medicínských kongresů a také je to komplexně tematicky zpracovaná příloha na téma moderní inovativní léčby (například v onko­logii, gastroenterologii, neurologii, hematologii a dalších, podle toho, se kterým z odborných časopisů ČLS JEP je dané vydání distribuo­váno). ­Tištěné vydání doplňují video­rozhovory s odborníky, které jsou streamovány na vlastní web Terapie.digital. Jde o ­práci ­redaktora a jeho osobní zpracování problematiky, nepřebíráme tiskové zprávy.

Z dalších aktivit nabízí vytváření a správu digitálních projektů nebo například organizaci kulatých stolů.


Jak vzniká odborný recenzovaný časopis, kdo jej zpracovává a jak je to náročný proces?

Musím vypíchnout, že se jedná o odborné časopisy. Odborné lékařské texty procházejí recenzemi pod vedením šéfredaktora z řad odborných společností, nad hladkým průběhem již bdí naše redaktorky. Článek po přijetí šéfredaktorem v redakčním systému putuje do redakce ke zpracování. Prochází několikero čteními, jazykovou korekturou, grafickým zpracováním i kontrolou cizojazyčných textů, autorskými i šéfredaktorskými korekturami, než je možné jej publikovat. Většina textů je dále distribuována na weby a do mezinárodních databází, povinné výtisky jsou zasílány do knihoven. Je až s podivem, že text čte minimálně šest lidí, ale několikanásobná kontrola garantuje kvalitu, na které trváme.


Co byste si přál pro Care Comm do budoucna?

Určitě bych rád rozšířil portfolio tištěných odborných lékařských časopisů, intenzivně jednáme o převzetí několika dalších titulů. Budoucnost vidím v tištěné formě se zrcadlem na webových stránkách. Rád bych se také věnoval vydávání knih.


Co se chystá nového v časopisu Florence?

Chtěli bychom nadále podporovat odbornost a kvalitu publikovaných článků, letos jsme například ve spolupráci s redakční radou vypsali soutěž s finanční odměnou o nejlepší původní práci ve Florence. Důraz ve výběru obsahu klademe na podporu vzdělávání nelékařských zdravotníků a ošetřovatelského personálu ve spolupráci nejen s NCO NZO, jehož jsme mediálním partnerem.


Co přejete čtenářům Florence do nového roku?

Přál bych jim, aby se odborný nelékařský personál stal plnohodnotnou součástí týmu a partnerem lékaře, tak jako to dlouhodobě ve Florence podporujeme.

V rámci zvyšování odborné kvality Florence jsme udělali vlastní anketu, z níž vyplynulo, že sestry si dnes přejí co nejjednodušší přístup ke kvalitním informacím a vzdělávání, které je v jejich práci a kariéře posune dál. Přeji jim tedy, aby právě na stránkách Florence tyto informace nacházely i ­nadále. 

 

 
  • tisk
  • předplatit si