Florence podporuje  
Zpět na detail čísla

Číslo 6 / 2022

Když se pere duše s tělem

Datum: 14. 12. 2022
Autor: PhDr. Mgr. Dana Klevetová

Nemohu začít jinak, než citací z této knihy: „Lidi nelze měnit, jen se snažit chápat jejich stanovisko. Měnit můžeme pouze sami sebe.“ Myslím, že v těchto slovech je ukryto poselství, které nám chce autorka předat. Kniha je ovšem svým sdělením ještě mnohem košatější a pestřejší. Je do ní vtělena letitá zkušenost v pomáhající profesi a láska k člověku.


Dana Klevetová se zaměřuje především na interakci a komunikaci mezi odborným pracovníkem v pomáhající profesi a klientem a jejich úskalím. Nahlíží na možnosti a limity této interakce z pohledu jednotlivých rolí, v nichž se člověk ocitá v konkrétních příbězích osob s duševním onemocněním. Proto je kniha vhodná pro všechny, kdož se připravují na svoji profesní misí v pomáhající profesi, i pro ty, kdo již tuto misi absolvují a chtějí se nadále rozvíjet. Konečně i pro nás všechny ostatní, kteří se můžeme ocitnout v roli klientů Kniha přináší možnost zastavení v dnešní uspěchané době a uvědomnění si hodnot, které jsou pro nás opravdu důležité. Nemohu končit jinak než znovu citací: „Je třeba otevřít se životu, udělat pro sebe jeden dobrý skutek denně, být pyšný na to, že jsem udělal něco dobrého pro druhé a především pro sebe. Vědět, že zdroj štěstí a radosti máme v sobě. Musíme být ochotni ho objevit, nikdo nemůže být štastný za nás.“

PhDr. Miloslav Čedík Vydalo nakladatelství Ladislava Rotšeidlová-AROK, www.arok.cz
 

Úryvek:

Tajemství nejvyššího poznání

Kdysi dávno, na úpatí věků, se sešel sněm bohů, aby zvážili, kam ukrýt před člověkem tajemství nejvyššího poznání...

Brahma Stvořitel řekl: „Skryjeme ho na vrchol Himálaje, jeho mrazivou strmost člověk nikdy nezdolá.“ Bohyně Kálí ale nahlédla do své kruhové paměti, která vidí vpřed i vzad a namítla: „Varuji, posvátný Himálaj je, pravda, strmý, ale člověk je zvídavý. Za několik krátkých miliard lidských roků zdolá i nejpříkřejší horu světa.“ Slova se ujal Višnu Zachovatel: „Tedy mám návrh: spustíme své tajemství na dno oceánu. Jeho dusivou hloubku člověk nikdy nezdolá.“

Ale Bohyně Kálí zase protestovala: „Oceán je hluboký a temný, ale člověk za pár prchavých miliard lidských roků dosáhne svými plavidly až na dno moří.“

Třetí promluvil Šiva Ničitel: „Kálí vždycky svými slovy jen neklid přináší. Potom nám nezbyde, než ukrýt tajemství na Měsíci. To se snad Kálí neodváží tvrdit, že člověk se dostane na Měsíc!“

A Kálí znova řekla: „Musím vás varovat. Člověk je tak zvědavý, že by i tam tajemství nejvyššího poznání za křehký okamžik miliard lidských roků našel!“

Bohové se rozzlobili: „Jsi-li tak chytrá, Kálí, navrhni, kam máme ukrýt tajemství nejvyššího poznání.“ Kálí opět pohlédla do své nesmírné kruhové paměti, jež hledí vpřed i vzad, a řekla: „Ukryjeme je přímo do člověka. Já vám ručím za to, že ten chytrý, zvědavý a bystrý ve svém hledání zleze vrcholky nejstrmějších hor, potopí se na dno oceánu, proletí celý nehostinný vesmír, ale aby hledal tajemství nejvyššího poznání sám v sobě, na to doopravdy hned tak nepřijde.“

Bohové zvážili její řeč a pak ji uposlechli. Jak Kálí řekla, stalo se. Tajemství nejvyššího poznání dosud zůstalo tajemstvím.

 


O autorce

PhDr. Mgr. Dana Klevetová
Vystudovala střední zdravotnickou školu a pracovala 15 let v chirurgických oborech. Vystudovala filozofickou fakultu v oboru ošetřovatelství-pedagogika, dále se vzdělávala v oblasti rehabilitace, komunikace, arteterapie, trénování paměti a dalších. Od roku 2001 do roku 2008 byla odbornou asistentkou na 1. LF UK Praha, podílela se na výuce studentů a výzkumných projektech geriatrické kliniky 1. LF UK a VFN Praha. Od roku 2004 se zabývá poradenskou činností v oblasti společenských věd a rozvoje osobnosti.

Je autorkou několika publikací:

* Když se pere duše s tělem. Holešov: Arok 2020. Kniha obsahuje protistresová cvičení, osobní myšlenkový program a kazuistiky z psychoterapeutické praxe. Ještě lze zakoupit na www.nadacnifondarok.cz.
* Motivační prvky při práci se seniory, Grada 2017, 2018.
* Nalézání osobní rovnováhy, Arok 2018.

 

 
  • tisk
  • předplatit si