COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 6 / 2010

Kdo se stane novou „Nej sestřičkou“?

Datum: 5. 6. 2010
Autor: Jarmila Škubová

Česká asociace sester (ČAS) přijala le­tos již podruhé odbornou garanci sou­těže Nej sestřička ČR společnosti Ba­tist. Sestry a ostatní nelékaři ze všech oborů a oblastí zdravotnictví, ale též spokojení pacienti, již nyní mohou za­sílat nominace na své oblíbence, kole­gyně a kolegy.

 

„Prvním předpokladem je, že sest­ra umí promluvit, měla by být šikovná, usměvavá, vstřícná, protože je v neu­stálém kontaktu s pacientem. Takové kdyby byly všechny sestry, bylo by to ideální. Bohužel nejsou, ale myslím, že se to stále zlepšuje," řekla Bc. An­na Skalická, prezidentka ČAS, na tis­kové konferenci.

Finále bude 4. prosince v Náchodě, soutěžní porota vybere vítězku z de­seti finalistek. Součástí finálového večera bude vystoupení našich známých herců a zpěváků. Účast již přislíbila Heidi Janků, Uršula Kluková (původ­ním povoláním sestra), herci Alena Čížková, Zdeněk Podhůrský, Michae­la Dolinová, Miriam Kantorková, Mi­chal Foret a další. Více na www.nejsestricka.cz 

text a fota

 
  • tisk
  • předplatit si